Create Account
Forget Password

Authors

Özlem Çelebi Erdivanlı
Recep Tayyip Erdoğan Ünivers...
Kadir Çağdaş Kazıkdaş
Özel Medifema Hastanesi
Zerrin Özergin Coşkun
Recep Tayyip Erdoğan Ünivers...
Abdulkadir Özgür
Recep Tayyip Erdoğan Ünivers...
Münir Demirci
Recep Tayyip Erdoğan Ünivers...

Who liked this


İrfan Yorulmaz
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
21.12.2015

Followers


No record

ECTOPIC TOOTH IN MAXILLARY SINUS ANTRUM

ECTOPIC TOOTH IN MAXILLARY SINUS ANTRUM
Articles > Rhinology
Submitted : 07.11.2015
Accepted : 18.12.2015
Published: 18.12.2015

Abstract

Ectopic tooth's location is mostly upper incisor region, but it can be seen in the palate, jaw, maxillary sinus, (ramus and condyles), mandible, orbit, nasal cavity, inferior concha and skin. Although ectopic tooth is mostly asymptomatic, sometimes it may cause unexplained tooth sensitivity and facial pain. It is usually diagnosed during routine clinical and radiological examinations. In this article, a case of an ectopic tooth in the maxillary sinus antrum with complaints of tenderness and pain in the facial area is reported.
Keywords: Maxillary sinus , Antrum , Ectopic tooth , Facial pain

Özet

Ektopik dişlerin yerleşimi çoğunlukla üst kesici diş bölgesinde olmakla birlikte damakta, çenede, maksiller sinüste, mandibulada (ramus ve kondil), orbitada, nazal kavitede, alt konkada ve deri içinde görülebilir. Ektopik diş çoğunlukla asemptomatik olmasına rağmen, bazen sebebi açıklanamayan diş hassasiyetine, yüz ağrısına ve dişlerde sızlama gibi yakınmalara sebep olabilir. Genellikle rutin klinik ve radyolojik incelemeler esnasında tespit edilir. Bu makalede, yüz bölgesinde hassasiyet ve ağrı şikayetiyle polikliniğimize başvuran, maksiller sinus antrumunda lokalize bir ektopik diş olgusu sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Maksiller sinüs , Antrum , Ektopik diş , Yüz ağrısı
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment