Create Account
Forget Password

Authors

Tolga Kandoğan
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araş...
Suphi Bulğurcu
Başkale Devlet Hastanesi
Ülkü Küçük
Tepecik Eğitim ve Araştırma...

Who liked this


No Record

Followers


No record

HYPERPLASTIC CANDIDIASIS MIMICKING LARYNX CARCINOMA

HYPERPLASTIC CANDIDIASIS MIMICKING LARYNX CARCINOMA
Articles > Laryngology
Submitted : 07.09.2016
Accepted : 22.09.2016
Published: 22.09.2016

Abstract

Candidiasis species are present in the mucosa of healthy individuals and they are commonly observed in pseudomembranous and atrophic forms. However, hyperplastic candidiasis form is rarely present in the laryngeal mucosa. Conditions such as immune deficiency and prolonged antibiotics use are its predisposing factors. Because this type of candidiasis contains less fungal hyphae, it may be confused with carcinoma in physical examination. In the case in our clinic, we identified hyperplastic candidiasis in the biopsies taken to analyse suspected laryngeal carcinoma. Then, we observed that lesions had regressed completely due to 2 weeks peroral antifungal treatment. In this study, we present a case of hyperplastic laryngeal candidiasis with the clinical and histopathological findings with current literature.
Keywords: Candidiasis , Hyperplastic , Larynx

Özet

Kandida türleri, sağlıklı bireylerin mukozalarında mevcuttur ve genelde psödomembranöz ve atrofik formda izlenmektedir. Ancak larenks mukozasında hiperplastik kandidiyazis formu nadir görülmekte olup buna immün yetmezlik ve uzun süreli antibiyotik kullanımı gibi birçok predispozan faktör neden olmaktadır. Kandidiyazisin bu formunda daha az hif içerdiğinden klinik muayenede karsinom ile karışabilmektedir. Larenks karsinomu şüphesi nedeniyle biyopsi alınan bu olguda, hiperplastik larenks kandidiyazis saptadık. Ardından, 2 hafta uygulanan peroral antimikotik tedavisi ile lezyonların tamamen gerilediği izledik. Bu çalışmada larenkste hiperplastik kandidiyazis saptanan olgunun klinik ve histopatolojik bulgularını literatür eşliğinde sunduk.
Anahtar kelimeler: Hiperplastik , Kandidiyazis , Larenks
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment