Create Account
Forget Password

Authors

Hamdi Taşlı
Gülhane Eğitim Araştırma Has...
Mert Cemal Gökgöz
Gülhane Eğitim Araştırma Has...
Hakan Birkent
Gülhane Eğitim Araştırma Has...
Mustafa Gerek
Gülhane Eğitim Araştırma Has...

Who liked this


No Record

Followers


No record

FRACTURE OF LARYNGEAL CARTILAGE DUE TO PARASUTE HANGING

FRACTURE OF LARYNGEAL CARTILAGE DUE TO PARASUTE HANGING
Articles > Laryngology
Submitted : 14.12.2016
Accepted : 29.12.2016
Published: 29.12.2016

Abstract

Laryngeal traumas are serious injuries that can adversely affect the quality of life. Laryngeal traumas are classified as blunt and penetrant traumas according to the formation. One of the blunt laryngeal trauma ‘’hanging’’ is a fatal condition usually occured as a result of energy applied to the neck region due to gravity; especially caused by an accident, suicide or beating. In this study, we presented a 32 year old male patient who was injured from his neck by wrapping the rope of parashute during the training jump.
Keywords: hanging , parashute , laryngeal trauma

Özet

Larengeal travmalar yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilen ve hayati risk oluşturabilen ciddi yaralanmalardır . Larengeal travmalar şekline göre künt ve penetran olarak sınıflandırılmaktadır. Künt larengeal travma nedenlerinden biri olan ası; kaza, intihar veya darp edilmek suretiyle gerçekleşebilen, sıklıkla yer çekimine bağlı olarak boyun bölgesine uygulanan enerji ile ortaya çıkan ölümcül bir durumdur. Bu çalışmada eğitim atlayışı esnasında boynuna paraşüt ipi dolanan ve larenks kartilaj fraktürü gerçekleşen 32 yaşında erkek bir olgu sunuldu.
Anahtar kelimeler: Ası , paraşüt , larengeal travma
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment