Create Account
Forget Password

Authors

Murat Doğan
Adnan Menderes Üniversitesi...
Gülizar Ünal Yılmaz
Manisa Salihli Devlet Hastan...
Fatmanur Yıldırım
Adnan Menderes Üniversitesi...
Mustafa Şahin
Adnan Menderes Üniversitesi...

Who liked this


No Record

Followers


No record

AURAL MYASIS IN ADULT PATIENT

AURAL MYASIS IN ADULT PATIENT
Articles > Otology
Submitted : 09.04.2019
Accepted : 17.05.2019
Published: 17.05.2019

Abstract

Aural myiasis,the infestation of ear by fly larvae,is a rare parasitic disease of humans.The disease is more frequent in mentally retarded children and peoplewith poor hygiene habits.The larvae detected with an easy otological examination, an appropriate treatment gives pleasing results. Early diagnosis of the disease can prevent major complications. In our case, we discussed a patient with living larvae on external and middle ear, lack of personal hygiene and prevented possible intracranial complications after early and efficient treatment.
Keywords: Myiasis , otorrhea , chronic otitis media

Özet

Kulak miyazı sinek larvalarının kulağa yerleşmesi sonucu oluşan nadir görülen bir paraziter hastalıktır. Genelde kişisel hijyenin yetersiz olduğu kişilerde ve mental retarde çocuklarda görülür. Basit bir otolojik muayene ile tanı konulup tedavi edildiğinde etkili sonuç alınabilmektedir. Yapılan erken müdahaleler ile muhtemel major komplikasyonların önüne geçilebilmektedir. Biz burada kişisel hijyeni bozuk olan dış ve orta kulakta larvaların olduğu hastada erken müdahale ile oluşabilecek intrakranial komplikasyonların önlendiği bir vakayı tartıştık.
Anahtar kelimeler: Miyazis , otore , kronik otitis media
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment