Create Account
Forget Password

Authors

Kerem Kökoğlu
Erciyes Üniversitesi Tıp Fak...
Deniz Avcı
Nevşehir Devlet Hastanesi
Mehmet İlhan Şahin
Erciyes Üniversitesi Tıp Fak...
Samet Aydemir
Polatlı Devlet Hastanesi

Who liked this


No Record

Followers


No record

NASOPHARYNX CANDIDA GLABRATA INFECTION IN THE IMMUNOSUPPRESSED PATIENT: AN EXTREMELY RARE CASE REPORT IN THE LITERATURE

NASOPHARYNX CANDIDA GLABRATA INFECTION IN THE IMMUNOSUPPRESSED PATIENT
Articles > Pediatric Otolaryngology
Submitted : 28.01.2019
Accepted : 22.05.2019
Published: 22.05.2019

Abstract

Candida glabrata is a pathogen living in healthy human flora and capable of opportunistic infection in the case of immunosuppression. It makes more candidemia and can cause solid infections and cause mortal infections. The localized infection of candida glabrate in the nasopharynx has not been previously discussed in the literature. In this case, we present an eight-year-old male patient with open mouth, snoring, nose discharge,yellow stream in the nose and halitosis. We report a case of nasopharyngeal Candida glabrata infection with white areas and necrosis in endoscopic nasopharyngeal examination of adenoid tissue.
Keywords: adenoid hypertrophy , candida glabrata , nasopharynx

Özet

Candida glabrata sağlıklı insan florasında yaşayan ve immünsupresyon durumunda fırsatçı enfeksiyon yapabilen bir patojendir. Daha çok kandidemi yapar ve solid organları tutarak mortal enfeksiyonlara yol açabilir. Candida glabratanın nazofarenkse lokalize enfeksiyonundan daha önce literatürde bahsedilmemiştir. Bu olguda ağzı açık uyuma, horlama, burundan sarı renkli akıntı ve ağız kokusu şikayetleri olan sekiz yaşında erkek hastanın yapılan endoskopik nazofarenks muayenesinde üzerinde yer yer beyaz renkli alanlar ve nekroz içeren adenoid dokularından saptanan nazofarenks Candida glabrata enfeksiyonu sunuldu.
Anahtar kelimeler: adenoid hipertrofi , candida glabrata , nazofarenks
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment