Create Account
Forget Password

Authors

Özgür Kemal
Ondokuz Mayıs Üniversitesi T...

Who liked this


İrfan YORULMAZ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi...
26.10.2015

Followers


No record

CONCHA BULLOSA: CAUSE OF SEPTAL PERFORATION ?

CONCHA BULLOSA: CAUSE OF SEPTAL PERFORATION ?
Articles > Rhinology
Submitted : 19.08.2015
Accepted : 13.10.2015
Published: 13.10.2015

Abstract

Concha bullosa is defined as pneumatized middle turbinate. It is usually asymptomatic anatomic variation, but it can be symptomatic due to the pneumatisation degree of the concha. There are many complications that can occur with the concha bullosa aspecially with the pneumatized ones; such as sinusitis, nasal blockage etc. But septal perforation is not one of them. This paper reports a 75 years old woman with huge concha bullosa and septal perforation. There is no cause detected for septal perforation except the digital effect of huge concha bullosa.
Keywords: Concha Bullosa , Septal Perforation , Nasal Obstruction

Özet

Konka bülloza orta konkanın pnömotizasyonudur. Çoğu zaman asemptomatik anatomik varyasyon olan bu durum, pnömatizasyonun derecesine bağlı olarak semptomatik hale gelebilir. Konka büllozalar, özelliklede aşırı pnömatize olanlar, sinüzit, burun tıkanıklığı gibi birçok komplikasyona yol açabilirler. Fakat septal perforasyon bu komplikasyonlardan biri değildir. Bu yazıda 75 yaşında dev konka bülloza ve beraberinde septal perforasyonu olan bir hasta rapor edilmiştir. Hastanın septal perforasyon etiyolojisi araştırılmış ve konka bülloza dışında etiyolojik etken saptanamamıştır.
Anahtar kelimeler: Konka bülloza , Septal perforasyon , Burun tıkanıklığı
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login for send comment.