Create Account
Forget Password

Who Liked


Who Follows


Ahmet Hamdi Kepekçi

Institute: Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Speciality: KBB
http://www.yeniyuzyil.edu.tr/files/CV/2015-2016/myo/ahmethamdi-kepekci-yok-CV.pdf

ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı : Ahmet Hamdi Kepekçi
İletişim Bilgileri
Adres
Telefon
Mail
: Haznedar Mahallesi Ergene Sokağı No:52 (Bağcılar Caddesi Üzeri) 34160
Güngören / İSTANBUL
: (212)-644-2200
: dr.kepekci@gmail.com
2. Doğum Tarihi : 06.02.1963
3. Unvanı : Kulak Burun Boğaz Uzmanı
4. Öğrenim Durumu : Doktora (Uzman Doktor)

Derece Alan Üniversite Yıl
Yüksek Lisans Tıp Doktoru İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi 1980-1986
Doktora
Kulak Burun Boğaz Kliniği
AD’ de tıpta uzmanlık
öğrencisi olarak
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1987 / 1990

5. Akademik Unvanlar

- Uzman Doktor - Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi - 1987 / 1990
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
- Maksiler Sinüzit Tedavisinde Caldwell Luc Operasyonunun Yeri ( Haseki Eğitim Araştırma
Hastanesi – 1990 )
7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
7.3.1. AH Kepekçi :Larenks Anatomisi. Larenks Kanseri ve Boyun içinde Ed.Ömür M. Haseki
Hastanesi Vakfı Yayını 1994 sayfa 1-7
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.4.1. AH Kepekçi, M. Ömür, T. Han, O. Yılmaz, C. Çelikyurt, H. Yakut.:Caldwell Luc
Operasyonunun Yeri - Türk Otolarengoloji Arşivi 29:130-131/1991
7.4.2. Ömür M., Yılmaz O., AH Kepekçi, Çelikyurt C., Yakut H., Gökçeer T.:Retraksiyon
Poşu, Östaki Disfonksiyonu, Ters Valsalva Manevrası-Türk Otolarengoloji Arşivi 30(3)/144-
146/1992
7.4.3. AH Kepekçi: Kronik Maksiller Sinuzite Tedavisi- KBB Postası 1:15-16/1992
7.4.4. AH Kepekçi: Kafa Tabani Cerrahisine Bir Bakis- KBB Postası 2:16-17/1993
7.4.5. AH Kepekçi:İlerleyici Sensorinöral İşitme Kaybı-KBB Postası V:2 S:4 Syf:45/1993
7.4.6. M. Ömür, T.Han, AH Kepekçi :Binder sendromu-Haseki Tıp Bülteni C:28 Y:28 S:2
Syf:116-119
7.4.7. AH Kepekçi, C Yurt , M Ömür , T Gökçeer , T Han , H Sümer:Efuzyonlu otitis media
tedavisinde s-carboxymethylcysteine'nin etkinliği-Haseki Tıp Bülteni C:28 Y:28 S:2
7.4.8. AH Kepekçi: Kulak Burun Bogaz ve Alerji- KBB Postası V:2 S:3 Syf:15-20/1993
7.4.9. AH Kepekçi, Dadaş B, Oral G, Poturoğlu R, Ömür M: Stapes taban yokluğuna bağlı
tekrarlayıcı menenjit KBB İhtisas Dergisi 2(2):179-181/1994
7.4.10. AH Kepekçi, Dr. Ediz Yorgancılar: Sinüzit Komplikasyonları- KBB Postası V:2 S:3
Syf:148-151/1995
7.4.11. AH Kepekçi, Dadaş B, Taçyıldız A, Oral G, Han T: Ototoksisitenin erken tanısında
yüksek frekans odyometrinin yeri KBB İhtisas Dergisi 2:219-220/1995
7.4.12. AH Kepekçi, Dr. Hamdi Y., Dr. G. Büyükkaraman, Dr. Cüneyt A., De. Süreyya Ş., Dr.
Turgay H.:Bir Olgu Nedeniyle Boyunda Rastlanan Kist Hidatik Vakası - KBB İhtisas Dergisi
5(2):221-222/1995
7.4.13. Usta M, AH Kepekçi, Dadaş B, Ayanoğlu C, Karapıçak E Han T: Baş boyun
kanserlerinde neoadjuvan kemoterapi erken sonuçları Haseki Tıp Bülteni 33:209-212/1995
7.4.14. Dadaş B, Esen M, Yorgancılar E, Yılmaz O, AH Kepekçi, Ömür M Mandibula
nörofibromu Türk Otolarengoloji Arşivi 33:125-126/1995
7.4.15. AH Kepekçi, Han T, Ayanoğlu C, Şengöz M, Dadaş B: Dış kulak yoluna implante
desidual diş. Türk otolarengoloji arşivi 33:127-128/1995
7.4.16. AH Kepekçi, Usta M, Yaşar İ, Ayanoğlu C, Dadaş B, Han T: Alerjik rinit etyolojisinde
ev tozu akarı Haseki Tıp Bülteni 33:307, 311/1995
7.4.17. Dadaş B, AH Kepekçi, Ayanoğlu C, Gökçeer T, Larenks karsinomu lokalizasyonu,
Ulusal otolarengoloji ve baş boyun cerrahisi kongresinde tebliğ edildi. Haseki Tıp Bülteni
34:119-121/1996
7.4.18. AH Kepekçi, Dadaş B, Poturoğlu R, Şengöz M, Han T: İnfluenza aşısının çocuklarda
yan etki sıklığı Türk otolarengoloji arşivi 34:279-280/1996
7.4.19. Büyükkaraman G, AH Kepekçi, Dadaş B, Gözübüyük İ, Yakut H, Han T: Normal
popülasyon ile kronik rinosinüzitli hastaların rinomanometrik değerlerinin karşılaştırılması
Haseki Tıp Bülteni 35:133-136/1997
7.4.20. Yiğit Ö, AH Kepekçi, Dadaş B, Karapıçak E, Han T: Larenks kanserlerinin
değerlendirilmesinde bilgisayarlı tomografinin yeri Haseki Tıp Bülteni 35:229-232/1997
7.4.21. AH Kepekçi, Yiğit Ö, Dadaş B, Gökşen O, Sanisoğlu O, Han T: Larenks kanserlerinde
boyun metastaz oranları ve etkileyen faktörler. Haseki Tıp Bülteni 35:233-236/1997
7.4.22. Dadaş B, AH Kepekçi, Sanisoğlu O, Han T: Sinüzite predispozisyon oluşturan anatomik
varyasyonların incelenmesi KBB İhtisas Dergisi 5(3):201-203/1998
7.4.23. Dadaş B, Yıldırım G.K, Yıldız Z, AH Kepekçi, Yaşar İ, Ökçün E, Han T: Recessus
Frontalis: Anatomik diseksiyon çalışması. KBB İhtisas Dergisi 4-3:180_182/1997
7.4.24. Dadaş B, AH Kepekçi, Okçün E, Ömür M Parafarengeal Rabdomyom KBB İhtisas
Dergisi:6(2):230-233/1999
7.4.25. Dadaş B, Akpınar ME, AH Kepekçi, Gözübüyük İ, Ürer N, Turhan M, Han T Maksiller
Sinüs Aspergillozu KBB Postası 1:59-61/1999
7.4.26. Turhan M, Dadaş B, AH Kepekçi, Çapan F, Han T: Klasik Anterior Rinoskopi ve Pratik
Nazal Endoskopi Bulgularının Karşılaştırılması 23.Ulusal otolarengoloji ve baş boyun cerrahisi
kongresinde tebliğ edildi. Antalya/1995 KBB İhtisas Dergisi 6(1):55-57/1999
7.4.27. AH Kepekçi, Dadaş B, Atay ÖF, Şengöz M, Ayanoğlu C, Oral G, Han T Efüzyonlu
Otitis Media Gelişiminde Adenoid Vejetasyonun yeri KBB İhtisas Dergisi 6(3):301-304/1999
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
7.5.1. Han T., AH Kepekçi, Yakut H., Gökçeer T., Şener T., Şirin A.:Submuköz Septum
Rezeksiyonunda Rinomanometrik Değerlendirme -Türk Otorinolarengoloji XXIII.Ulusal
Kongresi Tutanaklar Kitabı 791-794/1995
7.5.2. Dadaş B, Turhan M, AH Kepekçi, Ökçün E, Kılıç I, Balaban D, Han T İmmunoterapi
görmekte olan hastalarda nazal endoskopi bulguları, 23.Ulusal otolarengoloji ve baş boyun
cerrahisi kongresi tutanakları (Editör Prof. Dr.Asım Kaytaz), sayfa 711-714./1995
7.5.3. Şengöz M, AH Kepekçi, Dadaş B, Poturoğlu R, Han T: Baş boyun kitlelerinde ince iğne
aspirasyon biopsisinin tanısal değeri, 23.Ulusal otolarengoloji ve baş boyun cerrahisi
kongresi tutanakları. (Editör: Prof.Dr. Asım Kaytaz) sayfa 1017-1025/1995
7.5.4. Han T., Dadaş B., AH Kepekçi, Sanisoğlu O., Çapan F., Turhan M.:Burun Boşluğunun
Değerlendirilmesinde Klasik Anterior Rinoskopi Ve Endoskopik Muayenenin
Karşılaştırılması-Türk Otorinolarengoloji XXIII.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 1093-
1096/1995
7.5.5. Han T., AH Kepekçi, Ayanoğlu C., Yiğit Ö., Can Y., Kahve H.:Pediyatrik Hastalarda
Stapes Cerrahisi-Türk Otorinolarengoloji X XIV.Ulusal Kongresi Tutanaklar Kitabı 175-
178/1997
7.5.6. AH Kepekçi, G Dizdar:Çocuklarda ve ebeveynlerinin çocukluk dönemlerinde görülen
rekürren akut tonsillit ve kronik tonsillit arasındaki ailevi ilişki-Istanbul KBB BBC
Uzmanları Dernegi 7. Kongresi/2015
7.5.7. AH Kepekçi, G Dizdar:Sinonazal anatomik varyasyonların kronik sinüzit gelişimine
etkileri-Istanbul KBB BBC Uzmanları Dernegi 7. Kongresi/2015
7.5.8. AH Kepekçi, O Özturan, N Şişman:Rinoplasti talebiyle başvuran beden dismorfik
bozukluk hastasına yaklaşım-Istanbul KBB BBC Uzmanları Dernegi 7. Kongresi/2015
7.5.9. AH Kepekçi, Gökalp Dizdar, Zeynep Tatar: Çocuklarda adenotonsillektomilerden sonra
rutin histopatolojik inceleme yapılmalı mıdır? - 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş
Boyun Cerrahisi Kongresi sayfa: 329 /2015
7.5.10. AH Kepekçi, Gökalp Dizdar, Fuat Erel: İstanbul’da Allerjik Rinitli Hastalarda Uygulanan
Deri Prick Test Sonuçları - 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi
Kongresi sayfa: 335 /2015
7.5.11. AH Kepekçi, Gökalp Dizdar, Hidayet Sarı, Buğra Subaşı: Yaygın İdiopatik İskelet
Hiperostozu'na bağlı olarak gelişen disfaji ve disfoni olgusu - 37. Türk Ulusal Kulak Burun
Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi sayfa: 684 /2015
7.5.12. AH Kepekçi, Gökalp Dizdar, Buğra Subaşı: Çoklu sinonazal anatomik varyasyonları olan
burun tıkanıklığı olgumuzda cerrahi tedavi yaklaşımının belirlenmesinde bilgisayarlı
tomografinin yeri - 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi
sayfa: 884 /2015
7.6 Diğer Yayınlar
Atıf
- “Kronik sinüzitli hastalarda radyolojik ve cerrahi bulguların karşılaştırılması: Comparasion of the
radiologic and surgical findings in patients with chronic sinusitis. Dr. Ziya CENİK, Dr.Tolga
ŞAHİNER, Dr. Yavuz UYAR, Dr. Bedri ÖZER, K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 3:12-16, 1995”
- Atıf yapılan yayın: Ahmet Hamdi Kepekçi, Caldwell-Luc endikasyonunda sinoskopinin yeri,
uzmanlık tezi, Haseki Hastanesi, istanbul-1990
 8.Projeler
 9.İdari Görevler
10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
- Türk Tabipler Birliği
- Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
- Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı
- İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği
1 published article.
Interested Areas: Head and Neck Surgery, Facial Plastic Surgey, Laryngology, Audiology, Otology, Pediatric Otolaryngology, Rhinology