Create Account
Forget Password

Authors

Işılay Öz
Başkent Üniversitesi Tıp Fak...
Levent Naci ÖZLÜOĞLU
Başkent Üniversitesi Tıp Fak...

Who liked this


No Record

Followers


No record

DEEP LOBE PAROTIDECTOMY OF PLEOMORPHIC ADENOMA WHICH PRESENTED AS A SUPERFICIAL PAROTID MASS

DEEP LOBE PAROTIDECTOMY
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 25.10.2015
Accepted : 26.11.2015
Published: 26.11.2015

Abstract

Pleomorphic adenoma is the most common among all the tumors of the salivary glands. Deep lobe parotid tumors are relatively uncommon. We present a case of 67-year-old male patient with pleomorphic adenoma of parotid gland with an unusual extension of deep lobe origin, which underwent deep-lobe parotidectomy with preservation of the superficial lobe, successfully by surgeon.
Keywords: Pleomorphic adenoma , Parotid gland , Parotidectomy

Özet

Pleomorfik adenoma tüm tükürük bezi tümörleri içerisinde en fazla görülen tümördür. Derin lob parotis tümörleri oldukça nadir görülmektedir. Bu yazıda, alışılmışın dışında genişleme gösteren, cerrah tarafından başarılı bir şekilde, yüzeyel lob korunarak derin lob parotidektomi ameliyatı yapılan, 67 yaşında erkek hasta sunuldu.
Anahtar kelimeler: Pleomorfik adenom , Parotis bezi , Parotidektomi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment