Create Account
Forget Password

Authors

Erdem Atalay Çetinkaya
Sağlık Bilimleri Üniversites...
Murat Gümüşsoy
Tepecik Eğitim ve Araştırma...

Who liked this


Erdem Atalay Çetinkaya
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, An...
18.11.2015

Followers


No record

RHINOLITHIASIS: REVIEW OF THE LITERATURE WITH CASE REPORTS

RHINOLITHIASIS
Articles > Rhinology
Submitted : 24.10.2015
Accepted : 18.11.2015
Published: 18.11.2015

Abstract

Rhinolithiasis is calcified masses that result from the organic and inorganic compounds deposition around an endogenous or exogenous intranasal foreign body. It is generally reported in the literature in single case studies. This study presents 3 cases of rhinolithiasis with a series of clinical findings, diagnosis, treatment , analyses of the removed rhinoliths mineralogical composition and to review the literature. The common symptoms were noted as recurrent purulent rhinorrhea , halitosis and facial pain induced by rhinolith. Rhinoliths were excised by endoscopically. Mineralogical analysis of the extracted rhinolith was evaluated as calcium phosphate and calcium hydroxide mixture. Although relatively rare in teenagers and adults, rhinoliths should always be considered of a differential diagnosis in a patient presenting with especially unilateral foul-smelling nasal discharge and oral malodor.
Keywords: Rhinolith , Rhinolithiasis , Halitosis

Özet

Rhinolithiasis, endojen veya eksojen burun yabancı cisim etrafında organik ve inorganik bileşikler birikimi sonucu oluşan kalsifiye kitlelerdir. Genellikle tek vaka çalışmaları literatürde bildirilmiştir. Bu çalışma bir dizi rhinolithiasis olgusunun klinik bulguları, tanı, tedavi ve mineralojik bileşim analizleri literatür gözden geçirilerek sunulmuştur. Klinik bulgular ; tekrarlayan pürülan burun akıntısı, ağız kokusu ve rinolit tarafından uyarılan yüz ağrısı olarak kaydedildi. Rhinolitler endoskopik olarak çıkarıldı. Rinolit mineralojik analizi, kalsiyum fosfat ve kalsiyum hidroksit karışımı olarak değerlendirildir. Gençler ve yetişkinler nadir olmakla birlikte, rhinolit her zaman, özellikle tek taraflı kötü kokulu burun akıntısı ve ağız kokusu ile başvuran bir hastada bir ayırıcı tanısında düşünülmelidir.
Anahtar kelimeler: Rinolit , Rinolitiazis , Halitozis
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment