Create Account
Forget Password

Authors

Murat Damar
Bülent Ecevit Üniversitesi T...
Duygu Erdem
Bülent Ecevit Üniversitesi T...
Aykut Erdem Dinç
Bülent Ecevit Üniversitesi T...
Sultan Bişkin
Bülent Ecevit Üniversitesi T...
Burak Bahadır
Bülent Ecevit Üniversitesi T...

Who liked this


No Record

Followers


No record

DERMOID CYST OF THE PAROTID GLAND

DERMOID CYST OF THE PAROTID GLAND
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 02.12.2015
Accepted : 21.12.2015
Published: 21.12.2015

Abstract

Dermoid cysts of the head and neck are benign lesions and histologically composed of tissues originating from ectoderm and mesoderm. It is extremely rare in the parotid gland and should be considered in the differential diagnosis of a parotid mass. There are very few cases published in the literature. The treatment is surgical; despite its suggested to make superficial parotidectomy usually enucleation is sufficient. In this report we presented the diagnosis and management of a case operated because of a dermoid cyst in superficial parotid lobe.
Keywords: Dermoid cyst , Parotid gland , Neoplasm

Özet

Baş ve boyunda yerleşmiş dermoid kistler benign lezyonlardır ve histolojik olarak ektoderm ve mezoderm orjinli dokulardan oluşurlar. Parotis bezinde çok nadir görülürler ve parotis kitlelerinin ayırıcı tanısında düşünülmeleri gerekir. Literatürde yayınlanmış çok az vaka vardır. Tedavi cerrahi olup, yüzeysel parotidektomi önerilse de, kitlenin enükleasyonu tedavi için yeterlidir. Bu yazıda, sağ parotis bezi yüzeyel lobda yerleşmiş kistik kitle nedeniyle ameliyat edilen dermoid kist olgusu sunuldu, tanı ve tedavisi tartışıldı.
Anahtar kelimeler: Dermoid kist , Parotis bezi , Neoplazm
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment