Create Account
Forget Password

Authors

Belgin Tutar
Okmeydanı Eğitim ve Araştırm...
Güler Berkiten
Okmeydanı Eğitim ve Araştırm...
Ziya Saltürk
Okmeydanı Eğitim ve Araştırm...
Yavuz Uyar
Okmeydanı Eğitim ve Araştırm...
Pınar Özay Nayır
Okmeydanı Eğitim ve Araştırm...

Who liked this


No Record

Followers


No record

LARYNX LEIOMYOSARCOMA

LARYNX LEIOMYOSARCOMA
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 12.03.2016
Accepted : 31.05.2016
Published: 31.05.2016

Abstract

Larynx leiomyosarcoma is a rare tumor. Immunohistochemical studies will need to do to put histopatological diagnosis. We present a 60 year old male patient who put larynx diagnosed with leiomyosarcoma. We performed total laryngectomy and bilateral neck dissection in patients. We did not detect recurrence or metastasis in the 6th month control.
Keywords: Leiomyosarcoma , Larynx , Hoarseness

Özet

Larinks leiomiyosarkom nadir görülen bir tümörüdür. Histopatolojik tanı koymak için immünohistokimyasal çalışma yapmak gerekir. Biz 60 yaşında larinks leiomiyosarkom tanısı konulan bir erkek hastayı sunduk. Hastaya total larenjektomi ve bilateral boyun diseksiyonu uyguladık. Postoperatif 6. aydaki kontrolünde nüks veya metastaz saptamadık.
Anahtar kelimeler: Leiomiyosarkom , Larinks , Ses Kısıklığı
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment