Create Account
Forget Password

Authors

Rauf Oğuzhan Kum
Ankara Numune Eğitim ve Araş...
Deniz Baklacı
Ankara Numune Eğitim ve Araş...
Yavuz Fuat Yılmaz
Ankara Numune Eğitim ve Araş...
Müge Özcan
Ankara Numune Eğitim ve Araş...
Adnan Ünal
Ankara Numune Eğitim ve Araş...

Who liked this


No Record

Followers


No record

AN UNUSUAL CASE REPORT: LARYNGEAL CHONDROSARCOMA

AN UNUSUAL CASE REPORT: LARYNGEAL CHONDROSARCOMA
Articles > Laryngology
Submitted : 30.11.2016
Accepted : 05.01.2017
Published: 05.01.2017

Abstract

Chondrosarcomas of the larynx are rare tumors accounting for about 1% of all laryngeal primary tumors. Low grade chondrosarcomas are the most common malignant cartilaginous tumor of the larynx. They are usually located at the cricoid cartilage. Chondrosarcoma of larynx generally has a good prognosis. Surgery is the first choice of treatment for these tumors. Surgery can be either partial or a total laryngectomy depending on the extension and histological grade of the tumor. In this article we present a patient who underwent total laryngectomy due to a chondrosarcoma originating from the cricoid cartilage. The diagnosis and treatment is discussed in the light of the literature.
Keywords: Chondrosarcoma , Cricoid Cartilage , Laryngeal Neoplasms

Özet

Larinksin kartilajinöz tümörleri oldukça nadir görülürler. Tüm larinks tümörlerinin yaklaşık %1’lik kısmı kartilaj kaynaklı olmakla birlikte, bu tümörler larinksin en sık rastlanan non-epitelyal tümörleridir. En sık görülen malign kartilaginöz larinks tümörü düşük dereceli kondrosarkomdur. Bu tümörlerin en sık yerleşim yeri krikoid kartilajın laringeal yüzeyidir. Prognozları iyidir. İlk tedavi seçeneği cerrahi olup, tümörün büyüklüğüne ve histolojik derecesine göre parsiyel ya da total larenjektomi şeklindedir. Bu makalede krikoid kartilaj kaynaklı kondosarkom nedeniyle total larenjektomi yapılan hasta literatür eşliğinde olgu olarak sunulmaktadır.
Anahtar kelimeler: Kondrosarkom , krikoid kartilaj , larinks neoplazileri
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment