Create Account




Forget Password

Authors

Nurcan Yurtsever Kum
Ankara Numune Eğitim ve Araş...
Deniz Baklacı
Ankara Numune Eğitim ve Araş...
Rauf Oğuzhan Kum
Ankara Numune Eğitim ve Araş...
Müge Özcan
Ankara Numune Eğitim ve Araş...
Adnan Ünal
Ankara Numune Eğitim ve Araş...

Who liked this


No Record

Followers


No record

FRONTAL SINUS MUCOPIYOCELE MIMICKING ORBITAL MASS

FRONTAL SINUS MUCOPIYOCELE MIMICKING ORBITAL MASS
Articles > Rhinology
Submitted : 05.01.2017
Accepted : 31.03.2017
Published: 31.03.2017

Abstract

Mucoceles are cystic lesions covered with normal respiratory mucosa that covers the paranasal sinuses. The obstruction of the sinus ostium due to tumor, surgery, trauma or chronic inflammation is responsible for the etiopathogenesis of mucoceles. Mucoceles are presented as an expansile and destructive lesion in clinical practice. Paranasal sinus mucoceles are most commonly seen in the frontal sinus, followed by anterior ethmoid and maxillary sinus. The paranasal sinuses are likely to develop ophthalmic complications in large mucoceles due to the close association with orbita. Surgical treatment of frontal sinus mucosal implies functional endoscopic sinus surgery, craniotomy with or without sinus obliteration, and craniofacial approaches. In this study, we aimed to discuss a case of frontal sinus mucopyocele who presented with preliminary diagnosis of orbital mass, swelling in the left eye and loss of seeing.
Keywords: Mucocele , Frontal sinus , Orbital mass

Özet

Mukoseller, paranazal sinüs boşuklarını döşeyen normal solunum mukozası ile örtülü kistik lezyonlardır. Mukosellerin oluşumunda, tümör, cerrahi, travma veya kronik enflamasyon nedeniyle sinüs ostiumunun tıkanması sorumlu tutulmaktadır. Mukoseller klinik olarak genişleme gösteren ve yıkıcı lezyonlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Paranazal sinüs mukoselleri en sık frontal sinüsde daha sonra ön etmoid ve maksiller sinüste görülür. Paranazal sinüslerin orbita ile yakın ilişkisi nedeni ile büyük mukosellerde oftalmik komplikasyon gelişme ihtimali yüksektir. Frontal sinüs mukosellerinin cerrahi tedavisi, fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisinden, sinüsün oblitere edildiği veya edilmeksizin yapılan kraniyotomi ve kraniyofasiyal yaklaşımları içermektedir. Bu çalışmada orbital kitle ön tanısıyla, sol gözde şişlik ve görme kaybı nedeni ile başvuran frontal sinüs mukopyoselli bir olguyu literatür eşliğinde tartışmayı amaçladık.
Anahtar kelimeler: Mukosel , Frontal sinus , Orbital kitle
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment