Create Account
Forget Password

Authors

Emine Demir
Ağrı Devlet Hastanesi
Görkem Atsal
Sağlık Bilimleri Üniversites...
Çağrı Çelik
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araş...
Ayşe Yağcı
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araş...
Levent Olgun
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araş...

Who liked this


No Record

Followers


No record

LARYNGEAL CHONDROMETAPLASTIC NODULE: A RARE CASE

LARYNGEAL CHONDROMETAPLASTIC NODULE: A RARE CASE
Articles > Laryngology
Submitted : 27.11.2016
Accepted : 31.01.2017
Published: 31.01.2017

Abstract

Although chondrometaplastic nodule is a rarely seen laryngeal nodule, it has to be carefully evaluated by the ENT physician as it has the potential to have malignant transformation. A 41-year-old female patient who has hoarseness for 1 year was presented in this article.
Patient’s hoarseness was progressive.A mass with irregular surface was seen on the right band ventricle in the endoscopic larynx examination. Diagnosis of chondrometaplastic nodule was extablished after laryngeal microsurgery. The aim of this case report is to address the rare chondrometaplastic laryngeal nodule with the risk of malignant transformation and review the treatment and follow up protocol with reviews of literature.
Keywords: Chondrometaplastic Nodule , Laryngeal Nodules , Otorhinolaryngology

Özet

Kondrometaplastik nodül larengeal nodüller arasında oldukça nadir görülmektedir. Ancak malign transformasyonu olduğu için KBB hekimleri tarafından dikkatle değerlendirilip tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu makalede 1 yıldır ses kısıklığı olan ve şikayeti giderek artan 41 yaşında bayan hasta sunulmuştur. Endoskopik larenks bakısında sağ bant ventrikülde, üzeri düzensiz kitle mevcuttu. Larengeal mikroşirurjik cerrahi sonrasında kondrometaplastik nodül tanısı aldı. Bu yazının amacı nadir görülen ve malign transformasyon olasılığı bulunan kondrometaplastik larengeal nodülü hatırlamak, tedavi ve takip protokolünü literatür eşliğinde gözden geçirmektir.
Anahtar kelimeler: Kondrometaplastik Nodül , Larengeal Nodüller , Otorinolaringoloji
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment