Create Account
Forget Password

Authors

Saime Sağıroğlu
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni...
Nur Yücel Ekici
Adana Numune Eğitim ve Araşt...

Who liked this


No Record

Followers


No record

BİLATERAL VOCAL CORD POLYP

BİLATERAL VOCAL CORD POLYP
Articles > Laryngology
Submitted : 03.03.2017
Accepted : 16.03.2017
Published: 16.03.2017

Abstract

The vocal polyps are unilateral pediculated mass originated from mucosa of true vocal cord. In this study, In this study, we have reported the bilateral vocal cord polyps. Voice Handicap Index-10 (VHI-10) and acoustic voice analyses were performed in 48 years of age a male patient with bilateral vocal cord polyps operated with endolaryngeal microsurgery and the results were compared. It has been demonstrated that the physiology of the larynx can be protected with a successful surgical excision and the phonatuary functions of the vocal cords can be returned to normal. Additional post-operative voice therapy improved patients’ quality of voice.
Keywords: vocal polyp , bilateral , surgical excision , acoustic analysis.

Özet

Vokal polipler gerçek kord üzerinde rastlanan bazen pediküllü, genellikle tek taraflı kitlelerdir. Bu çalışmada iki taraflı vokal kordları tutan vokal polip olgusunu bildirdik. Endolaringeal mikrocerrahi yöntemi ile tedavi edilen bilateral vokal kord polipli 48 yaşındaki erkek hastaya cerrahi tedavi öncesi ve sonrası Ses Handicap İndeksi-10 (VHI-10) ve objektif ses analizi yapılarak elde edilen bulgular karşılaştırıldı. Başarılı bir cerrahi ile larenks fizyolojisinin korunabileceği ve vokal kordların fonatuar fonksiyonlarının normale döndürülebileceği gösterildi. Ayrıca ilaveten yapılan postoperatif ses terapisi ile hastaların ses kalitesini sağlayabileceğini gözlemledik.
Anahtar kelimeler: vokal polip , bilateral , cerrahi eksizyon , akustik analiz.
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment