Create Account
Forget Password

Authors

Kürşat Murat Özcan
Giresun Üniversitesi Tıp Fak...
Hakan Ulusoy
Giresun Üniversitesi Tıp Fak...
Ömer Hızlı
Giresun Üniversitesi Prof Dr...
Zafer Ünsal Coşkun
Giresun Üniversitesi Tıp Fak...
Güven Yıldırım
Giresun Üniversitesi Tıp Fak...

Who liked this


No Record

Followers


No record

FUNGUS BALL INSIDE THE CONCHA BULLOSA

FUNGUS BALL INSIDE THE CONCHA BULLOSA
Articles > Rhinology
Submitted : 19.11.2017
Accepted : 22.12.2017
Published: 22.12.2017

Abstract

Fungal rhinosinusitis can be categorized as invasive and non- invasive forms. Fungus ball is the type of fungal rhinosinusitis most commonly seen and it is a non- invaziv fungal infection. The most common localization of the fungus ball is maxillary sinus. Concha bullosa is simply the pneumatization of the middle turbinates and it is the most common sinonasal anatomic variation. Pathologies seen in other pneumatized cells and in sinuses can also occur inside the concha bullosa. Presence of polyps, pyoceles and fibro- osseous lesions are possible inside the concha bullosa. In this study, we presented a case of fungus ball inside the concha bullosa with a compliant of headache, reviewing the literature.
Keywords: Concha Bullosa , Fungus Ball

Özet

Fungal rinosinüzitler invaziv ve non-invaziv formlar olarak iki ana grup altında sınıflandırılır. Mantar topu fungal rinosinüzilerden en sık görüleni olup non- invaziv bir mantar infeksiyonudur. Mantar topu en sık maksiller sinüste görülür. Konka bülloza ise orta konka pnömatizasyonuna verilen isimdir ve en sık görülen sinonazal anatomik varyasyondur. Diğer pnömatize hücre ve sinüslerde görülen patolojiler konka büllozada da görülebilir. Konka büllozada polip, piyosel ve fibro osseoz lezyonlar görülebilir. Konka büllozada mantar topu çok nadir görülen bir durumdur. Bu çalışmada baş ağrısı şikâyeti ile hastaneye başvuran, konka büllozada mantar topu olan olgu literatür bilgileri eşliğinde sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Konka Bulloza , Mantar Topu
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment