Create Account
Forget Password

Authors

Yusuf Çağdaş Kumbul
Süleyman Demirel Üniversites...
Duygu Erdem
Bülent Ecevit Üniversitesi T...
Sultan Şevik Eliçora
Bülent Ecevit Üniversitesi T...
Aykut Erdem Dinç
Bülent Ecevit Üniversitesi T...

Who liked this


No Record

Followers


No record

ERUPTIVE VELLUS HAIR CYST IN NASAL DORSUM

ERUPTIVE VELLUS HAIR CYST IN NASAL DORSUM
Articles > Rhinology
Submitted : 09.01.2018
Accepted : 09.02.2018
Published: 09.02.2018

Abstract

In the differential diagnosis of midline masses which is included in the area of otorhinolaryngologic diseases; eruptive vellus hair cystis a disease that should not be forgotten eventhough it is not seen very often. These cysts are usually cured by dermotologists. Preferred treatment methods are the use of topical lactic acid and retinoic acid, carbondioxide laser vaporization, and erbium:yttrium – aluminum – garnet (Er:YAG) laser. Also, surgical incision and drainage is the other method reported in the literature. We emphasized that total surgical excision could be performed in the treatment of single and large cysts.
Keywords: eruptive vellus hair cyst , midline mass , nasal dorsum

Özet

Kulak Burun Boğaz (KBB) hastalıkları alanına giren orta hat kitlelerinin ayırıcı tanısında; çok sık rastlanmamasına rağmen unutulamaması gereken bir hastalık da erüptif vellüs kıl kistidir. Bu kistlerin tedavisi genellikle dermatologlar tarafından yapılır. Tercih edilen tedavi yöntemler ise topikal laktik asit ve retinoik asit kullanımı, karbondioksit lazer vaporizasyonu , erbium:yttrium – aluminum – garnet (Er:YAG) lazerdir. Literatürde bildirilen bir diğer seçenek ise cerrahi insizyon ve drenajdır. Biz ise tek ve büyük kistlerin tedavisinde total cerrahi eksizyon yapılabileceğini belirttik.
Anahtar kelimeler: erüptif vellüs kıl kisti , orta hat kitlesi , nazal dorsum
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment