Create Account
Forget Password

Authors

Ayşegül Şule Altındal
Tavşanlı Devlet Hastanesi
Dinç Süren
Antalya Eğitim ve Araştırma...
Döndü Nergiz
Antalya Eğitim ve Araştırma...

Who liked this


No Record

Followers


No record

KERATINOUS CYST IN A CERVICAL LYMPH NODE: REPORT OF A RARE ENTITY AT AN UNCOMMON LOCATION AND REVIEW OF LITERATURE

KERATINOUS CYST IN A CERVICAL LYMPH NODE: REPORT OF A RARE ENTITY AT AN UNCOMMON LOCATION AND REVIEW OF LITERATURE
Articles > Pediatric Otolaryngology
Submitted : 24.04.2018
Accepted : 14.06.2018
Published: 14.06.2018

Abstract

Epidermal cysts (epidermoid cyst or epidermal inclusion cyst) are a course of neck masses or cervical lymphadenopathies and commonly present head and neck. But only a few reports of inclusion cysts in cervical nodes were found in the literature. We present here a rare case of keratinous cyst in a cervical cymph node diagnosed by ultrasonography. Surgical excision was done and diagnosis confirmed by histopathology. Due to benign inclusions in lymph nodes are very rare and they mistakenly interpreted as tumor metastasis, studies investigating this subject are significant contributions to the literature. For this reason, we proposed practice pathway for cervical lymphadenopathy in children. We also provide a brief review of neck epidermal cysts, histopathological differential diagnosis, and malign transformation.
Keywords: keratinous cyst , lymphadenopathy , epidermal inclusion cyst , neck cysts , child

Özet

Epidermal kistler aynı zamanda epidermoid veya epidermal inklüzyon kisti olarak adlandırılırlar ve sıklıkla baş-boyun bölgesinde görülürler. Boyun kitleleri veya servikal lenfadenopatilerin nedenleri arasında olmakla birlikte servikal lenf nodu yerleşimli inküzyon kisti literatürde sadece birkaç olguda saptanmıştır. Biz bu yazıda ultrasonografi ile saptanan servikal lenf noduna yerleşmiş keratinöz kistin nadir bir olgusunu sunduk. Cerrahi eksizyon uygulayarak histopatolojik tanıyı doğruladık. Lenf nodlarında benign inklüzyonların çok nadir görülmesi ve yanlışlıkla tümör metastazı olarak yorumlanabilmesi sebebiyle, bu konuyu araştıran çalışmaların literatüre önemli katkısı bulunmaktadır. Bu nedenle bu vaka sunumuyla birlikte çocuklardaki servikal lenfadenopatiye yönelik tanısal uygulama yolu önerdik ve epidermal kistlerin kısa bir derlemesini, histopatolojik ayırıcı tanısını ve maligniteye dönüşümlerini sunduk.
Anahtar kelimeler: keratinöz kist , lenfadenopati , epidermal inklüzyon kisti , boyun kisti , çocuk
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment