Create Account
Forget Password

Authors

Ayşegül Şule Altındal
Tavşanlı Devlet Hastanesi
Nermin Ünal
Tavşanlı Devlet Hastanesi

Who liked this


No Record

Followers


No record

HUGE EPIDERMOID CYST IN UNEXPECTED LOCALIZATION MIMICKING PAROTID TUMOR

HUGE EPIDERMOID CYST IN UNEXPECTED LOCALIZATION MIMICKING PAROTID TUMOR
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 06.06.2018
Accepted : 24.07.2018
Published: 24.07.2018

Abstract

Objective: This paper reports a case of huge epidermoid cyst in unexpected localization mimicking parotid tumor to highlight the difficulty in obtaining a correct diagnosis.
Background and Case Report: This case describes a 33-year-old woman who presented with a huge, soft and painless swelling over right parotid region which was progressively increasing in size over five years. Fine needle aspiration was unsatisfactory and Ultrasonography (USG) scan showed right parotid tumor. The diagnosis of epidermoid cyst was made only upon excision of the mass under general anaesthesia. Post operatively, the recovery was good and there was no complication.
Conclusion: Though it is extremely rare, preauricular epidermoid cyst should be considered as a differential diagnosis of painless soft parotid swelling.
Keywords: Epidermoid cyst , preauricular , parotid gland , tumor

Özet

Amaç: Bu yazıdaki amacımız, sıra dışı bir lokalizasyonda yer alarak parotis tümörünü taklit eden dev epidermoid kist olgusunu sunarak, doğru tanı konulmasındaki zorlukları vurgulamaktır.
Olgu Sunumu: Bu yazıda, sağ parotis bölgesi üzerinde beş yıl içinde giderek büyüme gösteren, yumuşak ve ağrısız bir şişlik ile başvuran 33 yaşında bir kadın hastayı sunduk. Yapılan Ultrasonografi (USG) taramasında, sağ parotis lojunda tümör vardı iğne aspirasyon biyopsi (İİAB) sonucu tatmin edici değildi. Epidermoid kist tanısı ancak genel anestezi altında kitlenin eksizyonu ile kondu. Ameliyat sonrası iyileşme iyiydi ve hiçbir komplikasyon gelişmedi.
Sonuç: Preauriküler epidermoid kistler, ağrısız ve yumuşak parotis kitlelerinin ayırıcı tanısında, bu bölgede çok nadir görülmelerine rağmen düşünülmelidir.
Anahtar kelimeler: Epidermoid kist , preauriküler , parotis bezi , tümör
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment