Create Account
Forget Password

Authors

Sabuhi Jafarov
Başkent Üniversitesi Ankara...
Erdinç Aydın
Başkent Üniversitesi Ankara...
Ceren Baş
Başkent Üniversitesi Ankara...
Hakan Akkaş
Başkent Üniversitesi Ankara...
Pelin Börcek
Başkent Üniversitesi Ankara...

Who liked this


No Record

Followers


No record

MODIFIED BLAIR INCISION APPROACH TO MASSETER HEMANGIOMA

MODIFIED BLAIR INCISION APPROACH TO MASSETER HEMANGIOMA
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 10.01.2018
Accepted : 16.07.2018
Published: 16.07.2018

Abstract

Background: İntramasseteric hemangiomas (IMH) are seen very rarely and typically present as localized rubbery lumps at second or third decade. The main treatment is surgical exicion. Various surgical approaches have been reported such as intraoral approach, superficial parotidectomy approach, submandibular approach in the treatment of intramasseteric hemangioma. We presented our surgical approuch to intramasseteric mass in a pateint who attented our clinic with preauricular pain and swelling in this article.
Case Report: fifty four years-old female patient described that the size of the swelling below her cheekbone has fluctuated over time. Physical examination showed a soft, painful 2-3 cm mass at right preauricular region. We successfully treated the lesion localized in deep of masseter muscle with modified Blair incision approach without doing superficial parotidectomy.
Conclusion: IMH diagnosis is hard to establish due to scarcity of the disease. Swelling overlying masseter muscle should be investigated for IMH. Modified Blair incision approach without parotidectomy became safe and cosmetically favorable in presented patient.
Keywords: hemangioma , masseter muscle , modified blair incision

Özet

Giriş: Masseter kası hemanjiomu çok ender görülür ve genellikle hayatın ikinci ve üçüncü dekadında lokalize, lastik kıvamında şişlik şeklinde ortaya çıkar. Tedavisi cerrahi eksizyondur. Literatürde intramasseterik hemanjiomlara submandibüler insizyonla yaklaşım, intraoral yaklaşım, süperfisiyal parotidektomi ile yaklaşım gibi çeşitli cerrahi yaklaşımlar bildirilmiştir. Bu yazıda, preauriküler ağrı ve şişlik şikayeti ile başvuran hastada intramassterik kitleye tedavi yaklaşımımızı sunduk.

Olgu sunumu: 54 yaşında bayan hasta sağ yanak bölgesinde zaman zaman boyutu artan şişlik tarif ediyordu. Fizik muayenede sağ preauriküler bölgede 2-3 cm’lik yumuşak ağrılı kitle tespit edildi. Masseter kası derininde yerleşen kitle yüzeyel parotidektomi uygulanmadan başarılı bir şekilde tedavi edildi.

Sonuç: İntramasseterik hemanjiomlar oldukca ender görülen bir hastalık olduğundan teşhis edilmesi zordur. Masseter kası bölgesinde olan şişlikler bu hastalık açısından mutlaka değerlendirilmelidir. Sunduğumuz hastada, intramasseterik kitle eksizyonu yüzeyel parotidektomi uygulamaksızın modifiye Blair insizyonu yaklaşımı ile başarılı bir şekilde tedavi edildi ve kozmetik açıdan başarılı oldu.
Anahtar kelimeler: hemanjiom , masseter kası , modifiye blair insizyonu
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment