Create Account
Forget Password

Authors

İhsan Kuzucu
Ankara Numune Eğitim ve Araş...
İsmail Güler
Ankara Numune Eğitim ve Araş...
Rauf Oğuzhan Kum
Ankara Numune Eğitim ve Araş...
Deniz Baklacı
Ankara Numune Eğitim ve Araş...
Müge Özcan
Ankara Numune Eğitim ve Araş...

Who liked this


No Record

Followers


No record

PRESENCE OF GIANT THYROGLOSSAL DUCTUS CYST WITH DYSPHONIA IN AN ADULT PATIENT

PRESENCE OF GIANT THYROGLOSSAL DUCTUS CYST WITH DYSPHONIA IN AN ADULT PATIENT
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 11.06.2018
Accepted : 04.10.2018
Published: 04.10.2018

Abstract

Laryngeal extension of the thyroglossal duct cysts is a rare event. A case of thyroglossal duct cyst showing laryngeal extension in an adult patient was presented. A mass about 6 cm in diameter, vertical moving with swallowing, was found in the midline of the neck of the patient. It was seen that the mass pushed the epiglottis backwards, therefore it was determined that the airway became narrow. The cyst was removed with the corpus of the hyoid bone. Pathology was reported as thyroglossal duct cyst. We had complaints of respiratory distress and hoarseness in the patient, contrary to literature information. As a result, it should be considered that thyroglossal duct cyst may also be seen in adults. Thyroglossal duct cyst should be kept in mind in the masses in the larynx. For this reason, differential diagnosis should be made by considering other pathologies of the larynx, histopathologic examination should be made after the operation.
Keywords: Thyroglossal Cyst , cysts , Neck Neoplasms

Özet

Tiroglossal kanal kistlerinin larengeal uzanımı nadir rastlanılan bir durumdur. Erişkin hastada laringeal uzanım gösteren tiroglossal kanal kisti olgusu sunuldu. Hastanın boynunun orta hattında, yaklaşık 6 cm çaplı, yutkunmakla vertikal hareket eden bir kitle saptandı. Kitlenin epiglotu posteriora doğru ittiği görüldü, bu nedenle hava yolunun daraldığı tespit edildi. Kist, hyoid kemiğin korpusu ile birlikte çıkarıldı. Patoloji sonucu tiroglossal duktus kisti olarak rapor edildi. Literatür bilgilerinin aksine hastada solunum sıkıntısı ve ses kısıklığı şikayeti mevcuttu. Sonuç olarak, tiroglossal kanal kistinin erişkinlerde de görülebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Larinksteki kitlelerde tiroglossal kanal kisti akılda tutulmalıdır. Bu nedenle larenksin diğer patolojileri düşünülerek ayırıcı tanı yapılmalı, operasyon sonrası histopatolojik inceleme yapılmalıdır.
Anahtar kelimeler: Tiroglossal kist , Kistler , Boyun tümörleri
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment