Create Account
Forget Password

Authors

Şahin Ulu
Afyonkarahisar Sağlık Biliml...
Abdullah Kınar
Afyonkarahisar Devlet Hastan...
Abdulkadir Bucak
Afyonkarahisar Sağlık Biliml...

Who liked this


No Record

Followers


No record

LIPOMA OF THE NECK

LIPOMA OF THE NECK
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 13.01.2019
Accepted : 03.05.2019
Published: 03.05.2019

Abstract

Lipoma is the most common mesenchymal neoplasm in the human body.
They may rarely become giant masses due to their asymptomatic nature.
Differential diagnosis includes many malignant and benign tumors. Total
surgical excision is the preferred treatment modality.Fewer than 15% of lipomas occur in the head and
neck They are often presented in the posterior cervical triangle on the placement of the head
and neck. In this case we discuss a giant lipoma in supraclavicular area that make patient OSAS and reviewed the literature.
Keywords: sevical lipoma

Özet

Lipom insan vücudunun mezenkimal kaynaklı en sık neoplazmı olarak
karsımıza çıkmaktadır. Asemptomatik olmaları nedeniyle nadiren de olsa
dev boyutlara ulaşabilirler.Ayırıcı tanısında birçok bening ve malign tümörler bulunur. Kitlenin total eksizyonu tercih edilen tedavi modalitesidir. Lipomların %15’ ten azı baş boyun bölgesi yerleşimlidir.
Baş boyun yerleşiminde, sıklıkla posterior servikal üçgende prezente oldukları görülür. Bu olgumuzda supraklaviküler bölgede OSAS şikayetkleri oluşturan dev lipomdan bahsettik ve literatür taraması yaptık.
Anahtar kelimeler: servikal lipoma
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment