Create Account
Forget Password

Authors

Faruk Kadri Bakkal
Uşak Eğitim ve Araştırma HAs...
Barış Karakullukçu
The Netherlands Cancer Insti...

Who liked this


Faruk Kadri Bakkal
Uşak Eğitim ve Araştırma HAstanes...
25.03.2019

Followers


Faruk Kadri Bakkal
Uşak Eğitim ve Araştırma HAstanes...
25.03.2019

REVASCULARIZATION OF THE TONGUE IN ADVANCED SUPRAGLOTTIC LARYNGEAL CARCINOMA: A CHALLENGING CASE

REVASCULARIZATION OF THE TONGUE IN ADVANCED SUPRAGLOTTIC LARYNGEAL CARCINOMA: A CHALLENGING CASE
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 02.02.2019
Accepted : 13.03.2019
Published: 20.03.2019

Abstract

Reconstruction of the tongue remains one of the most challenging conditions in head and neck oncology. Preserving the tongue is superior to any kind of reconstruction. In appropriate cases microsurgical revascularization is an eligible option for this purpose. In this paper we present a case in which both lingual arteries sectioned due to malignant tumor surgery and successfully revascularizated microsurgically on the right side. The patient had an uneventful recovery and the tongue remained viable in the follow-up period.
Keywords: Tongue , tumor , lingual artery , revascularization

Özet

Dilin rekonstrüksiyonu baş boyun onkolojisindeki en zorlu durumlardan biridir. Dilin korunması bütün rekonstuksiyon yöntemlerine göre üstündür. Uygun vakalarda mikrocerrahi revaskülarizasyon bu amaca yönelik tercih edilebilecek bir seçenektir. Bu yazıda malign tümör cerrahisi nedeniyle her iki lingual arteri kesilen ve sağ tarafta başarılı bir mikrocerrahi revaskülarizasyon yapılan bir olgu sunulmuştur. Hasta cerrahi sonrası sorunsuz iyileşmiş olup dili takip süresince canlı kalmıştır.
Anahtar kelimeler: Dil , tümör , lingual arter , revaskülarizasyon
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment