Create Account
Forget Password

Authors

Uğur Yıldırım
Ondokuz Mayıs Üniversitesi T...
Hatice Kadı Kardaş
Ondokuz Mayıs Üniversitesi T...
Sinan Atmaca
Ondokuz Mayıs Üniversitesi T...

Who liked this


No Record

Followers


No record

METACHRONOUS SOFT PALATE SQUAMOUS CELL CARCINOMA AFTER 17 YEARS FROM PRIMARY LARYNX CARCINOMA

METACHRONOUS SOFT PALATE SQUAMOUS CELL CARCINOMA AFTER 17 YEARS FROM PRIMARY LARYNX CARCINOMA
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 11.04.2019
Accepted : 05.07.2019
Published: 05.07.2019

Abstract

The concepts of second primary, synchronous and metachronous tumor in patients with head and neck cancer is one of the subjects that have been discussed for a long time. During the course of laryngeal carcinoma, second primary tumors may be seen in other parts of the aerodigestive tract. This condition requires close follow-up and regular upper airway endoscopic examinations in the treatment process of patients. There is no consensus regarding the follow-up after curing of the patients who were accepted as cured after 5 years of follow-up. In this article, we aimed to contribute at the literature by presenting a soft palate tumor arised in a patient who had been treated for laryngeal carcinoma 17 years before.
Keywords: Second primary malignancy , laryngeal carcinoma , soft palate , squamous cell carcinoma.

Özet

Baş boyun kanserli hastalarda ikinci primer, senkron ve metakron tümör kavramları uzun zamandır tartışılan konulardan biri olmuşlardır. Larenks karsinomunun seyri esnasında da aerodijestif traktusun diğer kısımlarında ikinci primer tümörler görülebilmektedir. Bu nedenle larenks karsinomlu hastaların tedavi süreçlerinde yakın takibi ve düzenli aralıklarla üst havayolu endoskopik muayenelerinin yapılması gerektirmektedir. 5 yıllık takip sonrası nüks görülmediği taktirde kür olarak kabul edilen bu hastaların sonraki süreçte takipleri ile ilgili bir fikir birliği bulunmamaktadır. Bu yazıda, larinks karsinomu nedeniyle tedavi almış bir hastada 17 yıl sonra görülen yumuşak damak tümörü sunularak literatüre katlı sağlanması hedeflenmiştir.
Anahtar kelimeler: İkinci primer malinensi , laringeal karsinom , skuamöz hücreli karsinom , yumuşak damak.
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment