Create Account
Forget Password

Authors

Asuman Feda Bayrak
İzmir Katip Çelebi Üniversit...
Aylin Kopar Saraç
İzmir Katip Çelebi Üniversit...
Demet Arıkan Etit
İzmir Katip Çelebi Üniversit...
Mustafa Yazır
İzmir Katip Çelebi Üniversit...
Bilge Birlik
İzmir Katip Çelebi Üniversit...

Who liked this


No Record

Followers


No record

PILOMATRICOMA IN THE PAROTID REGION: CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE

PILOMATRICOMA IN THE PAROTID REGION: CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 26.07.2019
Accepted : 30.09.2019
Published: 02.10.2019

Abstract

Pilomatricoma (calcifying epithelioma) is a benign skin tumor originating from the matrix cells of hair follicles. In addition to primary and secondary parotid gland tumor lesions, dermal and subcutaneous masses should be considered in the differential diagnosis. Surgical removal of the lesion is recommended for treatment. The definitive diagnosis is made histopathologically. In this study, we present two cases presenting with parotid region masses in the light of the literature. As ear, nose and throat physicians, we planned to present this study to keep in mind these rare tumors in the head and neck. Especially at this location, we should consider a differential diagnosis including parotid gland lesions and non-tumor skin lesions.
Keywords: Pilomatricoma , calcifying epithelioma , parotid region

Özet

Pilomatrikoma (kalsifiye epiteliyoma), saç foliküllerinin matriks hücrelerinden köken alan iyi huylu bir deri tümörüdür. Preauriküler bölgede kitle olarak karşılaştığımızda primer ve sekonder parotis bezi tümör lezyonlarına ek olarak dermal ve subkutanöz kitleler de ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Tedavide lezyonun cerrahi olarak çıkarılması önerilmektedir. Kesin tanı histopatolojik olarak konulur. Bu çalışmada parotis bölgesinde kitle ile başvuran iki olgu literatür eşliğinde sunulmuştur. Kulak burun boğaz hekimleri olarak baş boyunda nadir görülen bu tümörleri akılda tutmak açısından bu çalışmayı sunmayı planladık. Özellikle bu lokasyonda, parotis bezi lezyonları ve tümör dışı cilt lezyonlarını da içeren daha geniş bir ayırıcı tanıyı göz önünde bulundurmalıyız.

Anahtar kelimeler: pilomatrikoma , kalsifiye epitelyoma , parotis bölgesi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment