Create Account
Forget Password

Authors

Rıdvan Güler
Dicle Üniversitesi Diş Hekim...
Bekir İlyas
Serbest Diş Hekimi
Kamil Serkan Ağaçayak
Dicle Üniversitesi Diş Hekim...

Who liked this


No Record

Followers


No record

INTRAORAL MANAGEMENT OF DISPLACED TOOTH ROOT INTO SUBMANDIBULAR SPACE UNDER LOCAL ANAESTHESIA

INTRAORAL MANAGEMENT OF DISPLACED TOOTH ROOT INTO SUBMANDIBULAR SPACE UNDER LOCAL ANAESTHESIA
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 07.10.2019
Accepted : 22.11.2019
Published: 22.11.2019

Abstract

Today, impacted third molar surgery has become a routine procedure in oral and maxillofacial surgery. Infection, bleeding, nerve injuries, trismus are the most common complications after impacted dental surgery. Displacement of root fragments into adjacent anatomical areas is an uncommon complication of the removal of teeth. Mandibular molar teeth, especially third molars, may be pushed into the sublingual space, submandibular space, pterygomandibular space,maxillary sinus and cervical spaces in the neck. In this study, we report a case report and literature review of a 27-year-old male patient who presented to our clinic with pain, swelling and limited opening in the submandibular region after a third molar tooth extraction in an external center.
Keywords: İntraoperative complications , Tooth extraction , Third molar

Özet

Gömülü yirmi yaş diş çekimi günümüzde ağız, diş ve çene cerrahisi alanında sıklıkla uygulanan bir işlem haline gelmiştir. Gömülü diş cerrahilerinden sonra enfeksiyon, kanama, sinir yaralanmaları, trismus en sık görülen komplikasyonlardır. Diş çekimi sırasında kök fragmanlarının anatomik boşluklara doğru yer değiştirmesi nadir görülen bir komplikasyondur. Özellikle mandibular üçüncü molar dişler sublingual, submandibular, pterygomandibular, maksiller sinüs ve servikal boşluklar içine itilebilir. Bu çalışmada dış merkezde yirmi yaş diş çekimi sonrası submandibular bölgede ağrı, şişlik ve ağzı açmada kısıtlılık şikayeti ile kliniğimize başvuran 27 yaşında erkek hasta ile ilgili olgu sunumu ve literatür taraması rapor edildi.
Anahtar kelimeler: İntraoperatif komplikasyon , Diş çekimi , Üçüncü molar
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment