Create Account
Forget Password

Authors

Mustafa Çolak
Ankara Şehir Hastanesi
Aykut İkincioğulları
Ankara Numune Eğitim ve Araş...
Alkın Yazıcıoğlu
Ankara Şehir Hastanesi

Who liked this


No Record

Followers


No record

PEDIATRIC TRACHEOSTOMY IN A PATIENT WITH KLIPPEL FEIL SYNDROME BY PARTIAL STERNOTOMY

PEDIATRIC TRACHEOSTOMY IN A PATIENT WITH KLIPPEL FEIL SYNDROME BY PARTIAL STERNOTOMY
Articles > Pediatric Otolaryngology
Submitted : 06.01.2020
Accepted : 21.01.2020
Published: 21.01.2020

Abstract

Klippel-Feil syndrome is a rare congenital deformity of the cervical vertebra. Short neck and limited neck movements are characteristic features of the syndrome, because of these features, a standard tracheostomy procedure is often difficult or sometimes impossible in these patients.
A 9-month-old patient with Klippel Feil syndrome was decided to undergo tracheostomy for prolonged intubation. The patient's short neck and limited neck movements made a standard tracheostomy impossible. Tracheostomy was performed with a combined approach with partial sternotomy To our knowledge, this reported case is the youngest patient with Klippel Feil syndrome who underwent tracheostomy with this approach in the literature.
Keywords: Klippel Feil syndrome , pediatric tracheostomy , prolonged intubation , short neck , sternotomy

Özet

Klippel-Feil sendromu, servikal vertebranın nadir görülen bir konjenital deformitesidir. Kısa boyun ve sınırlı boyun hareketleri sendromun karakteristik özellikleridir, bu özellikler nedeniyle bu hastalarda standart bir trakeostomi prosedürü genellikle zor veya bazen imkansızdır.
Klippel Feil sendromlu 9 aylık bir hastaya uzun süreli entübasyon nedeniyle trakeostomi açılmasına karar verildi. Hastanın kısa boynu ve sınırlı boyun hareketleri standart bir trakeostomiyi imkansız hale getiriyordu. Trakeostomi, parsiyel sternotomi ile kombine bir yaklaşımla gerçekleştirildi. Bildiğimiz kadarıyla, sunulan bu olgu literatürde bu yaklaşımla trakeostomi uygulanan en genç Klippel Feil sendromlu hastadır.
Anahtar kelimeler: Klippel Feil sendromu , pediatrik trakeostomi , uzamış entübasyon , kısa boyun , sterotomi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment