Create Account
Forget Password

Authors

Davut Akduman
Şevket Yılmaz Eğitim ve Araş...
Fevzi Solmaz
Şevket Yılmaz Eğitim ve Araş...
Mehmet Haksever
Şevket Yılmaz Eğitim ve Araş...
Fehmi Döner
Medikal Park Bahçelievler Ha...

Who liked this


No Record

Followers


No record

A GIANT HEMANGIOMA OF THE TONGUE CAUSING DYSPHAGIA AND DYSPHONIA

A GIANT HEMANGIOMA CAUSING DYSPHAGIA AND DYSPHONIA
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 08.06.2015
Accepted : 09.07.2015
Published: 10.07.2015

Abstract

The vascular lesions of tongue are rare. Hemangiomas usually appear 2-4 weeks after birth; grow rapidly till the age of 6-8 months and then slowly. By age 5-8 years, they start to involute and spontaneously regress in 70 % of the cases. Hemangiomas are very rare in adults but incidence increases after ages of 70 respectively. Medical treatments, embolization, surgical excision, cryosurgery, sclerotherapy, radiotherapy, photocoagulation, chemotherapy, plasma kinetic surgery or combinations are used for the treatment of hemangiomas which does not regress spontaneously. With this study, a 83 years old female patient with a giant hemangioma of the tongue causing dysphagia and dysphonia and the excision of the tumor is presented with pictures.
Keywords: Hemangioma , Speech Disorder , Deglutition Disorder , Tongue

Özet

Dilin vasküler tümörleri nadiren görülürler. Hemanjiyomlar genellikle doğumdan 2-4 hafta sonra ortaya çıkar, 6-8 aya kadar hızlı büyür ve sonra yavaşlarlar. 5-8 yaş ile birlikte involusyona uğrar ve % 70 oranında gerilerler. Erişkinlerde hemanjiomlar çocukluk dönemine göre çok nadir görülür ancak 70 yaşından sonra sıklığı göreceli olarak artar. Spontan olarak gerilemeyen ve semptomatik olan hemanjiyomların tedavisinde medikal tedaviler, embolizasyon, cerrahi eksizyon, kriyoterapi, skleroterapi, radyasyon, fotokoagülasyon, kemoterapi ve plazmakinetik cerrahi veya kombinasyonları kullanılmaktadır. Bu çalışmada 83 yaşında bayan hastada, konuşma bozukluğu ve yutma zorluğuna neden olan dev bir dil hemanjiyomu vakası ve eksizyonu resimler eşliğinde sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Hemanjiyom , Konuşma Bozukluğu , Yutma Bozukluğu , Dil
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment