Create Account
Forget Password

Authors

Onurhan Güven
Mersin Üniversitesi Tıp Fakü...
Harun Gür
Mersin Üniversitesi Tıp Fakü...
Rabia Bozdoğan Arpacı
Mersin Üniversitesi Tıp Fakü...
Eyüp Naci Tiftik
Mersin Üniversitesi Tıp Fakü...
Onur İsmi
Mersin Üniversitesi Tıp Fakü...

Who liked this


Onurhan Güven
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
21.07.2020

Followers


Onurhan Güven
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
21.07.2020

RELAPSING CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA IN THE PARANASAL SINUSES MIMICKING CHRONIC RHINOSINUSITIS: A CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE

RELAPSING CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA IN THE PARANASAL SINUSES MIMICKING CHRONIC RHINOSINUSITIS: A CASE REPORT AND REVIEW OF TH
Articles > Rhinology
Submitted : 17.05.2020
Accepted : 21.07.2020
Published: 21.07.2020

Abstract

Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is a chronic lymphoproliferative disorder described as a clonal proliferation and expansion of B cells in the blood, lymphatic organs, and lymph nodes.
Leukemic infiltration of paranasal sinus involvement is extremely rare for CLL patients. Also, they have a tendency to paranasal sinus infections. Each CLL patient with paranasal sinus involvement must be individualized for treatment. CLL patients with rhinitis symptoms need to be performed a paranasal sinus biopsy via the endoscopic sinus surgery by otorhinolaryngologists to be diagnosed with the relapse or not. In this case report, the 7th case of CLL involving the paranasal sinuses mimicking chronic rhinosinusitis was presented with the light of the current literature.
Keywords: CLL , Paranasal Sinuses , Chronic Lymphocytic Leukemia

Özet

Kronik lenfositik lösemi (KLL), B hücrelerinin kanda, lenfatik organlarda ve lenf düğümlerinde klonal proliferasyonu ve genişlemesi olarak tanımlanan kronik bir lenfoproliferatif bozukluktur.
KLL hastalarında paranazal sinüste lösemik infiltrasyon oldukça nadir görülür. Ayrıca, KLL hastaları paranazal sinüs enfeksiyonlarına eğilimlidir. Paranazal sinüs tutulumu olan her KLL hastası tedavi için bireysel değerlendirilmelidir. Rinit semptomları olan KLL hastalarına, nüks olup olmadığını belirlemek için kulak burun boğaz uzmanları tarafından endoskopik sinüs cerrahisi ile paranazal sinüs biyopsisi yapılmalıdır. Bu olgu sunumunda da paranazal sinüsleri tutarak kronik rinosinüziti taklit eden 7. KLL olgusu güncel literatür ışığında sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: KLL , Paranazal Sinüs , Kronik Lenfositik Lösemi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment