Create Account
Forget Password

Authors

Hatice Karaman
Kayseri Şehir Eğitim Araştır...
İpek Özer
Kayseri Şehir Eğitim Araştır...
Merve Doğan
Kayseri Şehir Eğitim Araştır...

Who liked this


No Record

Followers


No record

AN ATYPICAL CARCINOID TUMOR OF THE LARYNX: A RARE ENTITY

AN ATYPICAL CARCINOID TUMOR OF THE LARYNX: A RARE ENTITY
Articles > Laryngology
Submitted : 20.08.2020
Accepted : 18.03.2021
Published: 18.03.2021

Abstract

Neuroendocrine carcinomas (NECs) form a diverse group of malignant epithelial neuroendocrine neoplasms, ranging from well-differentiated to high-grade tumors. The classification of neuroendocrine tumors has evolved dynamically in different directions; tumors of the gastrointestinal tract, pancreas, head and neck, skin, and lungs have been described. The latter is important, as many clinicians use the World Health Organization (WHO) pulmonary guidelines to classify extrapulmonary NECs. The WHO currently recognizes four major types of lung neuroendocrine tumor based on the mitotic rate and extent of necrosis: typical and atypical carcinoids, and small and large cell NECs. The subtype is of prognostic and therapeutic significance.
Keywords: larynx , aritenoid , neuroendocrine carcinomas , head-and-neck

Özet

Nöroendokrin karsinomlar (NEC'ler), iyi diferansiye tümörlerden yüksek dereceli tümörlere kadar değişen çok çeşitli bir malign epitelyal nöroendokrin neoplazm grubu oluşturur. Nöroendokrin tümörlerin sınıflandırılması; gastrointestinal sistem tümörleri, pankreas, baş ve boyun, deri ve akciğerler tümörleri olarak lokalizasyonlarına göre tarif edilmiştir. Diğer önemli olan, birçok klinisyen ekstrapulmoner NEC'leri sınıflandırmak için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) pulmoner kılavuzlarını kullanır. Dünya Sağlık Örgütü şu anda, mitotik oran ve nekrozun yaygınlığına dayalı olarak dört ana akciğer nöroendokrin tümör tipini tanımaktadır: tipik ve atipik karsinoidler ve küçük ve büyük hücreli NEC'ler. Alt tip, prognostik ve terapötik öneme sahiptir.
Anahtar kelimeler: larinks , aritenoid , nöroendokrin karsinomlar , baş ve boyun
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment