Create Account
Forget Password

Authors

Nurdoğan Ata
KTO Karatay Üniversitesi Tıp...
Ayşegül Küçükosmanoğlu
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve A...
Necat Alataş
Uşak Üniversitesi Tıp Fakült...

Who liked this


No Record

Followers


No record

SCHWANNOMA ON THE UPPER LİP PHILTRUM: A RARE LOCATION

SCHWANNOMA ON THE UPPER LİP PHILTRUM: A RARE LOCATION
Articles > Facial Plastic Surgey
Submitted : 12.12.2020
Accepted : 27.01.2021
Published: 27.01.2021

Abstract

Schwannomas are benign nerve sheath soft tissue tumors. These tumors are diagnosed histopathologically. Schwannomas typically show Antoni A or B cell structures. Although approximately 25-45 % of all schwannomas have been reported in the head and neck region, involvement of the lip philtrum is extremely rare. The authors report a case of schwannoma located on the upper lip philtrum of a 21-year-old male patient.
Keywords: Schwannoma , philtrum , mass

Özet

Schwannomalar benign sinir kılıfı yumuşak doku tümörleridir. Bu tümörlerin kesin tanısı histopatolojik olarak konmaktadır. Schwannomalar tipik olarak Antoni A veya B hücre yapılarını gösterir. Tüm schwannomların yaklaşık % 25-45'i baş ve boyun bölgesinde bildirilmiş olmasına rağmen, dudak filtrumu tutulumu oldukça nadirdir. Yazarlar, 21 yaşındaki bir erkek hastanın üst dudak filtrumunda yerleşmiş bir schwannoma vakasını bildirmektedirler.
Anahtar kelimeler: Schwannoma , filtrum , kitle
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment