Create Account
Forget Password

Authors

Uğurtan ERGÜN
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araş...
Mehmet Ekrem Zorlu
Gazi Üniversitesi Tıp Fakült...
Fatih Yılmaz
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araş...

Who liked this


No Record

Followers


No record

GIANT SUBMANDIBULAR SIALOLITHIASIS

GIANT SUBMANDIBULAR SIALOLITHIASIS
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 08.02.2021
Accepted : 26.03.2021
Published: 26.03.2021

Abstract

Sialolithiasis (Salivary gland stone) is the most common disease of the salivary gland. It is observed as a calcified mass in the salivary gland and often a stone is found in the submandibular gland duct. In this article, a case of large sialolithiasis located in the right submandibular gland and treated by submandibular gland excision is presented.
Keywords: Salivary gland , submandibular , stone

Özet

Sialolitiazis(Tükürük bezi taşı) tükürük bezinin en sık görülen hastalığıdır. Tükürük bezi içerisinde kalsifiye kitle olarak izlenir ve sıklıkla submandibuler bez kanalı içerisinde taşa rastlanır. Bu yazıda sağ submandibuler bez içerisinde yerleşmiş ve submandibuler gland eksizyonu ile tedavi edilmiş büyük boyutlu sialolitiazis olgusu sunuldu.
Anahtar kelimeler: Submandibüler , taş , tükürük bezi
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment