Create Account
Forget Password

Authors

Yaser Said Çetin
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi...
Serap Oflas Molla Mehmetoğlu
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi...

Who liked this


No Record

Followers


No record

CONGENITAL ORAL SYNECHIAE: CASE REPORT

CONGENITAL ORAL SYNECHIAE: CASE REPORT
Articles > Pediatric Otolaryngology
Submitted : 15.04.2021
Accepted : 06.05.2021
Published: 06.05.2021

Abstract

Intraoral synechiae is a rare anomaly. In many patients, intraoral synechiae is accompanied by cleft palate. The biggest problem associated with intraoral synechiae is restricted mouth opening that causes airway and nutritional problems. In neonates, congenital intraoral synechiae may be accompanied by other anomalies that may require emergency tracheal intubation. In neonates with intraoral and/or laryngeal abnormalities, performing nasopharyngeal examination with flexible endoscopy before intubation can provide an idea about intubation. In this report, we present a neonate with tongue-palate fusion with cleft palate and we aimed to discuss the emergency intubation procedure.
Keywords: Congenital defects , Cleft palate lateral synechia syndrome , Intra-oral adhesions , Airway obstruction.

Özet

Ağız içi sineşi nadir görülen bir anomalidir. Pek çok hastada ağız içi sineşiye damak yarığı anomalisi eşlik etmektedir. Sineşiyle ilgili en büyük problem; hava yolu ve beslenme problemlerine neden olan ağız açıklığını sınırlandırmasıdır. Konjenital oral sineşisi olan bir yenidoğanda başka anomaliler birliktelik gösterebilir. Bu tip anomali ile doğan yenidoğanlarda acil trakeal entübasyon gerekebilmektedir. Entübasyon öncesinde fleksible endoskopi ile nazofaringeal muayene yapılması; intraoral ve/veya laringeal patolojiler bulunan yenidoğanlarda entübasyon açısından fikir edinmelerini sağlayabilir. Bu makale, damak yarığı ile birlikte dil damak füzyonu olan bir yenidoğan olgusunu açıklamak ve acil entübasyon prosedürünü tartışmak amaçlı yazıldı.
Anahtar kelimeler: Doğumsal anomaliler , Yarık damak lateral sineşi sendromu , Ağız içi sineşi , Hava yolu tıkanıklığı.
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment