Create Account
Forget Password

Authors

Cenk Evren
Medilife Beylikdüzü Hastanes...
Nevzat Demirbilek
Medilife Beylikdüzü Hastanes...
Selda Sarıkaya Günay
Kemer Devlet Hastanesi

Who liked this


No Record

Followers


No record

GIANT PYOCELE OF MIDDLE TURBINATE

GIANT PYOCELE OF MIDDLE TURBINATE
Articles > Rhinology
Submitted : 07.08.2015
Accepted : 07.12.2015
Published: 07.12.2015

Abstract

Concha bullosa is one of the most common anatomical variant of sinonasal area and is usually asymptomatic. Concha bullosa pyocele may occur when a mucocele becomes infected. The differential diagnosis of a massive mucocele or pyocele of the middle turbinate from other intranasal masses can be greatly faciliated by intranasal endoscophic examination and advanced radiographic techniques like computed tomography and magnetic resonance imaging. We report a case of massive concha bullosa pyocele which has caused nasal obstruction and headache for six months. The treatment of the patient was finalized by the endoscopic resection of lateral and inferior walls of the concha bullosa pyocele.
Keywords: Concha bullosa , Pyocele , Nasal obstruction

Özet

Konka bülloza sinonasal bölgenin en yaygın anatomik varyasyonlarından biridir ve genellikle asemptomatiktir. Konka bülloza piyoseli mukoselin enfekte olmasıyla oluşabilir. Ayırıcı tanıda orta konkadaki büyük mukosel yada piyoseli diğer burun içi kitlelerden ayırmak için endoskopik inceleme ve bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme gibi ileri radyolojik görüntüleme teknikleri kullanılır. Olgumuzda masif konka bülloza piyoseli altı ay burun tıkanıklığı ve baş ağrısı neden olmuştur. Hastanın tedavisi konka büllozanın lateral ve inferior duvarların endoskopik rezeksiyon ile tamamlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Konka bülloza , Piyosel , Burun tıkanıklığı
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment