Create Account
Forget Password

Authors

Erkan Soylu
Medipol Üniversitesi
Ahmet Mahmut Tekin
Medipol Üniversitesi
Ömer Faruk Çalım
Medipol Üniversitesi
Celal Günay
Medipol Üniversitesi
Fahrettin Yılmaz
İstanbul Medipol Üniversite...

Who liked this


Ayşe Enise Göker
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Has...
16.09.2015

Followers


No record

MUCOCELE IN NASAL DORSUM

MUCOCELE IN NASAL DORSUM
Articles > Rhinology
Submitted : 03.06.2015
Accepted : 15.09.2015
Published: 15.09.2015

Abstract

The development of post-rhinoplasty nasal dorsal irregularities due to bone or cartilaginous bossae is a common complication; whereas, formation of cysts is a rare event. The patient presented here is a 34-year-old male patient who underwent a rhinoplasty surgery two times previously and had an irregularity on nasal dorsum. In his physical examination, synechia was present in the bilateral nasal cavity. Nasal passage bilateral was obstructed especially in the left side. Depression was present in the radix region of nasal dorsum. A mass with a smooth surface extending from the rhinion area in supratip region was observed. The cyst was removed as a whole together with its wall. Pathology result of the mass removed from the nasal dorsum was found to be compatible with the mucocele.
Keywords: Mucosel , Rhinoplasty , Nasal dorsum

Özet

Burun sırtında rinoplasti sonrasında kıkırdak ve kemik çatıdan kaynaklanan düzensizlikler sık rastlanmasına karşın, kist oluşumu nadir rastlanan komplikasyonlardandır. Burada sunulan hasta, daha önce iki kez rinoplasti ameliyatı olmuş ve burun sırtında düzensizlik olan 34 yaşında bir hastadır. Fizik muayenesinde bilateral nazal kavitede sineşiler mevcuttu. Nazal pasaj bilateral özellikle solda tıkalı idi. Nazal dorsumda radix bölgesinde çökme mevcuttu. Ameliyatı esnasında burun sırtında rhiniondan supratip bölgesine kadar uzanan düzgün yüzeyli bir kitle ile karşılaşıldı. Kitle çeperiyle beraber tamamen çıkarıldı. Patoloji sonucu mukosel ile uyumlu geldi.
Anahtar kelimeler: Mukosel , Rinoplasti , Nazal dorsum
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment