Create Account
Forget Password

Who Liked


Who Follows


Nevzat Demirbilek

Institute: Medilife Beylikdüzü Hastanesi
Speciality: KBB
NEVZAT DEMIRBILEK
DOKTOR ÖGRETIM ÜYESI
2007-2020 yılları arasında özgeçmis
Görevler
DOKTOR ÖGRETIM ÜYESI ISTANBUL BILGI ÜNIVERSITESI/SAGLIK HIZMETLERI MESLEK YÜKSEKOKULU/TIBBI
2014 HIZMETLER VE TEKNIKLER BÖLÜMÜ/ODYOMETRI PR. (TAM BURSLU))
Bilimsel Kuruluslara Üyelikler
1. KBB Yeterlik Genel Kurulu, Üye , 2018
2. Türk Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Dernegi, Üye , 1994
3. Türk Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Vakfı, Üye , 1994
4. International Federation of ORL Societies, Üye , 1994
Dersler *
Ögrenim Dili Ders Saati
2018-2019
Önlisans
Kulak anatomisi Türkçe 2
Çesitli patolojilerde isitme kayıplarının iliskisi Türkçe 2
Isitme Türkçe 2
Isitme testleri ve isitme bozuklukları Türkçe 2
Merkezi Sinir sisteminin anatomik yapıları Türkçe 2
Merkezi Sinir sisteminin anatomik yapıları Türkçe 2
Iletisim tipi isitme kaybı Türkçe 2
Çocuklarda meydana gelen isitme kayıplarının etiyolojik
dagılımları
Türkçe 2
Çocuklarda meydana gelen isitme kayıplarının etiyolojik
dagılımları
Türkçe 2
Çocuklarda meydana gelen isitme kayıplarının etiyolojik
dagılımları
Türkçe 2
Çesitli patolojilerde isitme kayıplarının iliskisi Türkçe 2
Kulak anatomisi ile ilgili temel terim ve kavramlar Türkçe 2
1
Kulak anatomisi Türkçe 2
Normal Isitme Türkçe 2
Iletisim tipi isitme kaybı Türkçe 2
Sensorineural ve mix tipi isitme kayıpları Türkçe 2
Sensorineural ve mix tipi isitme kayıpları Türkçe 2
Santral isitme kaybı Türkçe 2
Fonksiyonel ve santral isitme kaybının nedenleri Türkçe 2
Isitme kayıplarının etiyolojik dagılımları Türkçe 2
Orta kulak ve isleyisi Türkçe 2
Iç kulak anatomisi ve isleyisi Türkçe 2
Isitmenin fonksiyonel muayenesi Türkçe 2
Isitmenin fonksiyonel muayenesi Türkçe 2
Isitme testleri ve isitme bozuklukları Türkçe 2
Merkezi Sinir sisteminin anatomik yapıları Türkçe 2
Fonksiyonel isitme kaybı Türkçe 2
Ses ve özellikleri Türkçe 2
2017-2018
Önlisans
Iletisim tipi isitme kaybı Türkçe 2
Normal Isitme Türkçe 2
Merkezi Sinir sisteminin anatomik yapıları Türkçe 2
Kulak anatomisi Türkçe 2
Ses ve özellikleri Türkçe 2
Orta kulak ve isleyisi Türkçe 2
Iç kulak anatomisi ve isleyisi Türkçe 2
Isitme Türkçe 2
Isitmenin fonksiyonel muayenesi Türkçe 2
Merkezi Sinir sisteminin anatomik yapıları Türkçe 2
Merkezi Sinir sisteminin anatomik yapıları Türkçe 2
Iletisim tipi isitme kaybı Türkçe 2
Sensorineural ve mix tipi isitme kayıpları Türkçe 2
Santral isitme kaybı Türkçe 2
Fonksiyonel ve santral isitme kaybının nedenleri Türkçe 2
Kulak anatomisi Türkçe 2
Isitmenin fonksiyonel muayenesi Türkçe 2
Isitme testleri ve isitme bozuklukları Türkçe 2
Isitme testleri ve isitme bozuklukları Türkçe 2
Sensorineural ve mix tipi isitme kayıpları Türkçe 2
2
Fonksiyonel isitme kaybı Türkçe 2
Isitme kayıplarının etiyolojik dagılımları Türkçe 2
Çocuklarda meydana gelen isitme kayıplarının etiyolojik
dagılımları
Türkçe 2
Çocuklarda meydana gelen isitme kayıplarının etiyolojik
dagılımları
Türkçe 2
Çocuklarda meydana gelen isitme kayıplarının etiyolojik
dagılımları
Türkçe 2
Çesitli patolojilerde isitme kayıplarının iliskisi Türkçe 2
Çesitli patolojilerde isitme kayıplarının iliskisi Türkçe 2
Kulak anatomisi ile ilgili temel terim ve kavramlar Türkçe 2
2016-2017
Önlisans
Kulak anatomisi ile ilgili temel terim ve kavramlar Türkçe 2
Kulak anatomisi Türkçe 2
Merkezi Sinir sisteminin anatomik yapıları Türkçe 2
Merkezi Sinir sisteminin anatomik yapıları Türkçe 2
Merkezi Sinir sisteminin anatomik yapıları Türkçe 2
Iletisim tipi isitme kaybı Türkçe 2
Iletisim tipi isitme kaybı Türkçe 2
Sensorineural ve mix tipi isitme kayıpları Türkçe 2
Sensorineural ve mix tipi isitme kayıpları Türkçe 2
Fonksiyonel isitme kaybı Türkçe 2
Çocuklarda meydana gelen isitme kayıplarının etiyolojik
dagılımları
Türkçe 2
Çocuklarda meydana gelen isitme kayıplarının etiyolojik
dagılımları
Türkçe 2
Çocuklarda meydana gelen isitme kayıplarının etiyolojik
dagılımları
Türkçe 2
Ses ve özellikleri Türkçe 2
Orta kulak ve isleyisi Türkçe 2
Iç kulak anatomisi ve isleyisi Türkçe 2
Isitmenin fonksiyonel muayenesi Türkçe 2
Isitmenin fonksiyonel muayenesi Türkçe 2
Isitme testleri ve isitme bozuklukları Türkçe 2
Isitme testleri ve isitme bozuklukları Türkçe 2
Merkezi Sinir sisteminin anatomik yapıları Türkçe 2
Normal Isitme Türkçe 2
Santral isitme kaybı Türkçe 2
Fonksiyonel ve santral isitme kaybının nedenleri Türkçe 2
Isitme kayıplarının etiyolojik dagılımları Türkçe 2
Çesitli patolojilerde isitme kayıplarının iliskisi Türkçe 2
3
Çesitli patolojilerde isitme kayıplarının iliskis Türkçe 2
Kulak anatomisi Türkçe 2
2015-2016
Önlisans
Odyometrelerin kullanısı ve uygulanacak testler Türkçe 2
Rehabilitasyon Türkçe 2
Vestibüler Sistem Test Yöntemleri Türkçe 2
Otoakustik Emisyon Türkçe 2
Elektrofizyolojik Ileri Tetkikler (BERA, ECOG) Türkçe 2
Elektrofizyolojik Ileri Tetkikler (BERA, ECOG) Türkçe 2
Elektrofizyolojik Ileri Tetkikler (BERA, ECOG) Türkçe 2
Konusma Odyometrisi Türkçe 2
Yüksek frekans odyometri Türkçe 2
Yüksek frekans odyometri Türkçe 2
Ototoksisite Türkçe 2
Ototoksisite Türkçe 2
Stapes Refleksi Türkçe 2
Stapes Refleksi Türkçe 2
Ileri tetkikler Türkçe 2
Denge Sistemi Türkçe 2
Denge Sistemi Türkçe 2
Denge Sistemi Türkçe 2
Testler, Romberg, Yürüme, Yerinde Sayma,Kalorik test, Fistula
testi
Türkçe 2
Odyometrik muayene prensipleri Türkçe 2
Odyometrist hasta iliskileri Türkçe 2
Hava yolu, kemik yolu Türkçe 2
isitme ölçümü teknikleri Türkçe 2
Maskeleme prensipleri Türkçe 2
Gürültüye baglı isitme kayıplar Türkçe 2
Konusma Odyometrisi Türkçe 2
Brainstem audiometrisch onderzoek (BERA)ve
electrocochleography (EcoG)endikasyonları
Türkçe 2
BERA ve EcoG uygulamaları Türkçe 2
Similasyon testleri Türkçe 2
Similasyon testleri Türkçe 2
Ileri tetkikler Türkçe 2
Odyo Acileri Türkçe 2
Vestibüler testler, Eng, Optoknetik, Kalorik testler ve uygulama
prensipleri
Türkçe 2
4
Vestibüler testler, Eng, Optoknetik, Kalorik testler ve uygulama
prensipleri
Türkçe 2
Denge Testlerine giris Türkçe 2
Vertigo ve Vestibüler Sistem Türkçe 2
Vestibulooker Refleks Türkçe 2
Nistagmus ve muayenesinde kullanılan gereçler Türkçe 2
Vestibüler testler, Eng, Optoknetik, Kalorik testler Türkçe 2
BPPV testleri ve tedavi manevraları Türkçe 2
Rehabilitasyon Türkçe 2
Rehabilitasyon Türkçe 2
2014-2015
Önlisans
Odyometrik muayene prensipleri Türkçe 2
Ototoksisite Türkçe 2
Elektrofizyolojik Ileri Tetkikler (BERA, ECOG) Türkçe 2
BERA ve EcoG uygulamaları Türkçe 2
Similasyon testleri Türkçe 2
Similasyon testleri Türkçe 2
Yüksek frekans odyometri Türkçe 2
Yüksek frekans odyometri Türkçe 2
Ileri tetkikler Türkçe 2
Ileri tetkikler Türkçe 2
Odyometrik Atlas Türkçe 2
Odyo Acileri Türkçe 2
Odyometrist hasta iliskileri Türkçe 2
Otoakustik Emisyon Türkçe 2
Konusma Odyometrisi Türkçe 2
Brainstem audiometrisch onderzoek (BERA)ve
electrocochleography (EcoG)endikasyonları
Türkçe 2
Stapes Refleksi Türkçe 2
Stapes Refleks Türkçe 2
Odyometrik Atlas Türkçe 2
Hava yolu, kemik yolu Türkçe 2
isitme ölçümü teknikleri Türkçe 2
Maskeleme prensipleri Türkçe 2
Gürültüye baglı isitme kayıplar Türkçe 2
Elektrofizyolojik Ileri Tetkikler (BERA, ECOG) Türkçe 2
Elektrofizyolojik Ileri Tetkikler (BERA, ECOG) Türkçe 2
Konusma Odyometrisi Türkçe 2
5
Ototoksisite Türkçe 2
Odyometrelerin kullanısı ve uygulanacak testler Türkçe 2
Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. ÇELIK MUSTAFA,DEMIRBILEK NEVZAT (2019). Evidence for the reliability and validity of the
Turkish version of the Utrecht questionnaire for outcome assessment in aesthetic rhinoplasty (TOAR).
International Journal of Clinical and Experimental Medicine, 12(5), 6411-6418. (Yayın No:
5079793)
2. DEMIRBILEK NEVZAT (2019). Combined Epley and Semont Maneuver in Benign Paroxysmal
Positional Vertigo. Otolaryngology-Open Journal(OUTLOJ), 4(2), 33-37., Doi: 10.17140/OTLOJ-4-
152 (Yayın No: 4851437)
3. DEMIRBILEK NEVZAT,EVREN CENK,ÇELIK MUSTAFA (2019). Piezoelectric Drilling Hole Technique
in Septal Fixation. Journal of Craniofacial Surgery, 30(5), 1544-1548., Doi:
10.1097/SCS.0000000000005389 (Yayın No: 4995757)
4. DEMIRBILEK NEVZAT,EVREN CENK (2019). Is Piezoelectric Surgery Really Harmless to Soft
T i s s u e ? . J o u r n a l o f C r a n i o f a c i a l S u r g e r y , 3 0 ( 7 ) , 1 9 6 6 - 1 9 6 9 . , D o i :
10.1097/SCS.0000000000005598 (Yayın No: 5032133)
5. EVREN CENK,AYDURAN EMIN,DEMIRBILEK NEVZAT,ELBISTANLI MUSTAFA SUPHI,KAYHAN FATMA
TÜLIN (2018). Are dispersible tablets a risk factor for secondary post-tonsillectomy
haemorrhagein adults?. B-ENT, 14(1), 1-5. (Yayın No: 4992475)
6. EVREN CENK,DEMIRBILEK NEVZAT,ELBISTANLI MUSTAFA SUPHI,KÖKTÜRK FÜRÜZAN,ÇELIK
MUSTAFA (2017). Diagnostic value of repeated Dix-Hallpike and roll maneuvers in benign
paroxysmal positional vertigo. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology, 83(3), 243-248., Doi:
10.1016/j.bjorl.2016.03.007 (Yayın No: 5190879)
7. DEMIRBILEK NEVZAT,EVREN CENK,ELBISTANLI MUSTAFA SUPHI,Altun Uzay,Günay Selda Sarikaya
(2016). Two-level septocolumellar suture technique for correction of septal caudal dislocation.
Brazilian Journal of Otorhinolaryngology, 82(4), 403-407., Doi: 10.1016/j.bjorl.2015.06.009
(Yayın No: 4851343)
8. DEMIRBILEK NEVZAT,EVREN CENK,ALTUN UZAY (2015). Postadenoidectomy hemorrhage: how
we do it?. International Journal of Clinical and Experimental Medicine, 8(2), 2799-2803. (Yayın
No: 4851326)
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)
basılan bildiriler :
EVREN CENK,ELBISTANLI MUSTAFA SUPHI,DEMIRBILEK NEVZAT (2018). N-acetylcysteine in the
treatment of sudden hearing loss. 20. Rhinocamp Meeting (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:6071804)
1.
C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
Odyometristler Için Temel Odyoloji (2018)., DEMIRBILEK NEVZAT, NOBEL TIP KITABEVLERI TIC.
LTD. STI., Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 156, ISBN:978-605-335-354-6, Türkçe(Bilimsel Kitap),
(Yayın No: 4227449)
1.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. DEMIRBILEK NEVZAT,ÇELIK MUSTAFA,EVREN CENK (2020). An in vitro evaluation of tensile
strength of synthetic sutures used in nasal surgery.. Kulak Burun Bogaz Uygulamaları, 8(1), 29-
34. (Kontrol No: 6071813)
2. DEMIRBILEK NEVZAT,EVREN CENK (2019). Should We Look For Blood Parathormone in Patients
with Vertigo?. KafkasTıp Bilimleri Dergisi, 9(1), 22-28., Doi: 10.5505/kjms.2019.24381 (Kontrol
No: 4985168)
3. DEMIRBILEK NEVZAT,EVREN CENK (2019). Two-level septocolumellar suture technique in closed
septorhinoplasty. Kulak Burun Bogaz Uygulamaları / Praxis of Otorhinolaryngology, 7(2), 108-
113., Doi: 10.5606/kbbu.2019.44227 (Kontrol No: 4985164)
4. DEMIRBILEK NEVZAT,EVREN CENK (2018). Septal kreti çıkartmada piezoelektrik cerrahi alternatif
olabilir mi?. KBB-FORUM, 17(3), 109-116. (Kontrol No: 5190884)
6
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
5. DEMIRBILEK NEVZAT,Alkan Çakır Zeynep,Gedik Soyuyüce Özlem,Gence Gümüs Zeynep,YIGIT
ÖZGÜR (2008). Benign paroksismal pozisyonel vertigo tedavisinde vestibüler alıstırma egzersiz
tedavisiyle kanalit tekrar yerlestirme manevralarının etkinliginin karsılastırılması. Turk
Otolarengoloji Arsivi, 46(1), 24-29., Doi: 10.2399/tao.07.025 (Kontrol No: 4876449)
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1. DEMIRBILEK NEVZAT (2018). Servikal Adenit Tüberküloz Tedavisinde Kemoterapi ile
KemoterapiCerrahi Tedavinin Etkinliginin Karsılastırılması. Istanbul KBB – BBC Uzmanları Dernegi 10.
Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4876916)
2. DEMIRBILEK NEVZAT (2018). Travmatik Kulak Zarı Perforasyon Tedavisinde Erken Dönem Odyolojik
Bulgular. 3.Ulusal Istanbul Odyoloji Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4876889)
3. DEMIRBILEK NEVZAT (2018). Tonsillektomi Operasyonlarında Proflaktif Antibiyotik Kullanımı.
33.ANKEM Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4876907)
4. DEMIRBILEK NEVZAT (2018). Poliklinik Ortamında Larenks Muayenesinde Endoskop ile
Nazofarengoskopun Güvenilirliginin Karsılastırılması. 10.Ulusal Larengoloji Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:5365019)
5. DEMIRBILEK NEVZAT,EVREN CENK (2018). Vokal Kord Nodülü Hastalarında Bruksizm. 10. Ulusal
Larengoloji Kongresi, 40-41. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4269307)
6. EVREN CENK,DEMIRBILEK NEVZAT (2018). Yeni Dogan Bebeklerde Septum Deviasyonu. TKBBV
3.Ilkbahar toplantısı, 15 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4269301)
7. EVREN CENK,DEMIRBILEK NEVZAT (2017). Alt konka izole fibroz displazisi. TKBBV 2.Ilkbahar
toplantısı (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3715336)
Diger Yayınlar
1. EVREN CENK,DEMIRBILEK NEVZAT (2018). Alt Konka Izole Fibröz Displazisi. CausaPedia, 7(1),
21-24. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 5190881)
2. EVREN CENK,YIGIT VOLKAN BILGE,ELBISTANLI MUSTAFA SUPHI,DEMIRBILEK NEVZAT (2016).
Septoplasti sonrası çok geç komplikasyon: Septal apse. Kulak Burun Bogaz Uygulamaları / Praxis
of Otorhinolaryngology, 4(3), 138-141., Doi: 10.5606/kbbu.2016.15807 (Ulusal) (Hakemli)
(MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 5246999)
3. DEMIRBILEK NEVZAT,EVREN CENK,Kaur Ahmet (2016). Endoscopic Approach to Oncocytic
Schneiderian Papilloma: A Rare Nasopharyngeal Mass Lesion. Savant Journal of Medicine and
Medical Sciences, 2(1), 20-23. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No:
4866188)
4. EVREN CENK,DEMIRBILEK NEVZAT,Yigit Volkan Bilge,Kaur Ahmet Cemil (2015). Oncocytoma of
the parotid gland complicated by hypercalcemia: a case report. Kulak Burun Bogaz Ihtisas
Dergisi, 25(3), 179-181., Doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.02419 (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka
Takdimi) (Yayın No: 4876250)
5. DEMIRBILEK NEVZAT,EVREN CENK,YIGIT VOLKAN BILGE,ÜNLÜÇERÇI NESIMI CIHAN (2015).
Septoplasti sonrası nadir bir komplikasyon: Uzun süren diplopi. Kulak Burun Bogaz Uygulamaları /
Praxis of Otorhinolaryngology, 3(2), 77-80., Doi: 10.5606/kbbu.2015.77487 (Ulusal) (Hakemli)
(MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 4876336)
6. EVREN CENK,DEMIRBILEK NEVZAT,GÜNAY SELDA SARIKAYA (2015). A giant pyocele of middle
turbinate. ENT Case, 1(3), 161-163. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No:
4876423)
7. EVREN CENK,DEMIRBILEK NEVZAT,ERBAS Osman RUHAT,Çırpın Rasim (2014). Yüz felci ve
manyetik rezonans görüntüleme: Hukuk mu bilim mi?. Kulak Burun Bogaz Uygulamaları / Praxis
of Otorhinolaryngology, 2(2), 78-81., Doi: 10.5606/kbbu.2014.70299 (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE
Vaka Takdimi) (Yayın No: 4876352)
8. EVREN CENK,DEMIRBILEK NEVZAT,Akın Fatih,Çigdem Muhammed Fatih (2014). Elektif
hemoroidektomi ameliyatında spinal anestezi sonrası iki taraflı baslayan ani isitme kaybı. Kulak
Burun Bogaz Uygulamaları / Praxis of Otorhinolaryngology, 2(2), 86-89., Doi:
10.5606/kbbu.2014.35744 (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 4876301)
9. Sener Belit Merve,EVREN CENK,DEMIRBILEK NEVZAT,Kaur Ahmet (2009). Alt Konkadan
Kaynaklanmıs Vasküler Leiomiyom. Kartal Egitim ve Arastırma Hastanesi Tıp Dergisi, 20(1), 45-
49. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 4851434)
Teknik Not, Vaka Takdimi, Arastırma notu vb.
1. Vaka Takdimi, EVREN CENK,DEMIRBILEK NEVZAT (2018). Alt Konka Izole Fibröz Displazisi.
CausaPedia, 7(1), 21-24. (Yayın No: 5190881)
7
Teknik Not, Vaka Takdimi, Arastırma notu vb.
2. Vaka Takdimi, EVREN CENK,YIGIT VOLKAN BILGE,ELBISTANLI MUSTAFA SUPHI,DEMIRBILEK
NEVZAT (2016). Septoplasti sonrası çok geç komplikasyon: Septal apse. Kulak Burun Bogaz
Uygulamaları / Praxis of Otorhinolaryngology, 4(3), 138-141., Doi: 10.5606/kbbu.2016.15807
(Yayın No: 5246999)
3. Vaka Takdimi, DEMIRBILEK NEVZAT,EVREN CENK,Kaur Ahmet (2016). Endoscopic Approach to
Oncocytic Schneiderian Papilloma: A Rare Nasopharyngeal Mass Lesion. Savant Journal of
Medicine and Medical Sciences, 2(1), 20-23. (Yayın No: 4866188)
4. Vaka Takdimi, EVREN CENK,DEMIRBILEK NEVZAT,Yigit Volkan Bilge,Kaur Ahmet Cemil (2015).
Oncocytoma of the parotid gland complicated by hypercalcemia: a case report. Kulak Burun
Bogaz Ihtisas Dergisi, 25(3), 179-181., Doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.02419 (Yayın No: 4876250)
5. Vaka Takdimi, DEMIRBILEK NEVZAT,EVREN CENK,YIGIT VOLKAN BILGE,ÜNLÜÇERÇI NESIMI
CIHAN (2015). Septoplasti sonrası nadir bir komplikasyon: Uzun süren diplopi. Kulak Burun
Bogaz Uygulamaları / Praxis of Otorhinolaryngology, 3(2), 77-80., Doi: 10.5606/kbbu.2015.77487
(Yayın No: 4876336)
6. Vaka Takdimi, EVREN CENK,DEMIRBILEK NEVZAT,GÜNAY SELDA SARIKAYA (2015). A giant
pyocele of middle turbinate. ENT Case, 1(3), 161-163. (Yayın No: 4876423)
7. Vaka Takdimi, EVREN CENK,DEMIRBILEK NEVZAT,ERBAS Osman RUHAT,Çırpın Rasim (2014). Yüz
felci ve manyetik rezonans görüntüleme: Hukuk mu bilim mi?. Kulak Burun Bogaz Uygulamaları /
Praxis of Otorhinolaryngology, 2(2), 78-81., Doi: 10.5606/kbbu.2014.70299 (Yayın No: 4876352)
8. Vaka Takdimi, EVREN CENK,DEMIRBILEK NEVZAT,Akın Fatih,Çigdem Muhammed Fatih (2014).
Elektif hemoroidektomi ameliyatında spinal anestezi sonrası iki taraflı baslayan ani isitme kaybı.
Kulak Burun Bogaz Uygulamaları / Praxis of Otorhinolaryngology, 2(2), 86-89., Doi:
10.5606/kbbu.2014.35744 (Yayın No: 4876301)
9. Vaka Takdimi, Sener Belit Merve,EVREN CENK,DEMIRBILEK NEVZAT,Kaur Ahmet (2009). Alt
Konkadan Kaynaklanmıs Vasküler Leiomiyom. Kartal Egitim ve Arastırma Hastanesi Tıp Dergisi,
20(1), 45-49. (Yayın No: 4851434)
Kurs
KBB UZMANI IÇIN SES, REZONANS VE KONUSMA DEGERLENDIRME KURSU, Ses ve ses hastalıklarının
degerlendirilmesi ve Praat ses analiz programının kullanımı, Ankara Üniversitesi Morfoloji Binası, Kurs,
04.05.2018 -05.05.2018 (Ulusal)
2 published article.
Interested Areas: Head and Neck Surgery, Facial Plastic Surgey, Rhinology